Průvodce uživatele kancelářským balíkem pro Windows- 602Pro PC Suite 2001 Uživatelská příručka (Jíří Lapáček), Computer Press 2001, 182 str., 169 Kč, ISBN 80-7226-465-6

Je tady nová verze programu 602Pro PC SUITE a s ní i nová uživatelská příručka. Kniha je rozdělena do 14 kapitol a rejstříku, který je ale poměrně stručný. Pochází z pera známého a zkušeného autora.a na kvalitě knihy je to v pozitivním smyslu znát  Přesto se nevyvaroval  drobných chybiček.. V knize chybí některé obrázky dialogů.. Drobnou poznámku k samotnému programu 602Text. V dialogu pro hledání řetězce v dokumentu (kap. 3) by místo názvu zaškrtávacího políčka „TVAROSLOVÍ“ by byl vhodnější název „VŠECHNY TVARY“.  Přímo autorovi příručky je možno vytknout přílišnou jazykovou vynalézavost např. místo jeho označení „Volič“ se  obvykle používá „Rozbalovací seznam“ a místo obvyklého „Ovládací prvek“ používá autor „Ovladač“. Na jedné straně je v knize zřejmá snaha o naprostou elementárnost, na druhé straně se zde používá bez podrobnějšího vysvětlení např. termín „aplikace je spravuji v roli serverů“. Nepříliš vhodné je  použití cizího slova „konzistentní“ (str. 59) bez objasnění českého významu.

Na začátku autor popisuje z jakých částí se  602Pro PC Suite sestává,  včetně placených nástrojů 602Pro PLUS Pack a 602Pro PRINT PACK. Potom následuje  popis 602Text včetně základních pojmů jako je dokument, otevírání a ukládání dokumentů. Základní informace je v této kapitole o konfiguraci samotného programu, úpravě  prostředí programu, elektronické skladu dokumentů,  šablonách a jejich přiřazení.                   

Následuje podrobný popis pokročilejších témat 602Text: práci se schránkou, blok a práci s ním, vložení znaku, který není na klávesnici, rozdělení dokumentu do kapitol a vytištění. V této kapitole se neznalý čtenář dozví základní informace, podané fundovaně a srozumitelně. Následující kapitola je o složitějších tématech při práci s dokumenty: objektech, textových rámcích, proměnných polích v dokumentu, Rozsáhlá je zejména část o textových tabulkách. Trochu více měl asi autor popsat techniku OLE: Samostatná   kapitola je o 602TAB, celkem  34 stran.  Jen  stručná zmínka  je pro jejich jednoduchost o  602Photo a MagicTextu. Rovněž krátká  kapitola  o délce pouhých 5 stran  plná příkladů je o vytváření grafů, která by mohla být snad přímo za popisem 602Tab. Následuje zmínka o odesílání dokumentů pomocí e-mailu a faxu. Zaslouženou pozornost věnoval autor slučování dokumentů s databázemi a tisku na štítky a obálky.  V závěru se autor věnuje složitějším úlohám jako je osnova, obsah a rejstřík, kterou využijí jen čtenáři vytvářející rozsáhlé dokumenty.Vzhledem k rozvoji Internetu je vhodná zmínka o prezentaci na webu  Ta však není určena pro běžného uživatele. Poslední kapitola popisuje práci s 602Album, tuto část 602Pro PC Suite osobně považuji za zbytečnou. Knihu přivítají hlavně méně zdatní uživatelé, ti pokročilejší by byli vděční za  zařazení  nějakých informací  o makrojazyku                    

RNDr. Karel VAŠÍČEK, Družstevní 117 , 530 09 Pardubice, tel.46-6401520, 605-848934

dr.vasicek@atlas.cz

Naposledy změněno: 19. 12. 2012