David Bodanis: E=mc2. Životopis nejslavnější rovnice na světě. Dokořán, Praha 2002, váz., 280 str., cena 265 Kč, ISBN 80-86569-08-X

Einsteinova teorie relativity měla loni sto let a při té příležitosti vyšlo v průběhu krátké doby i u nás řada knih o Einsteinovi a jeho teorii relativity. Autor knihy je americký matematik, fyzik a ekonom, který žije v Paříži a napsal několik knih o vědě, jedna z nich vyšla i v češtině. Začíná u Faradaye, který objevil souvislost mezi magnetismem a elektřinou a pokračuje Lavoisierem, Voltairem, Maxwellem a dalšími. Zmiňuje se i o některých vědcích, kteří vynikli spíše bezcharakterností a kolaborací s nacisty jako byli Hahn a Heisenberg. Není myslím obecně známé, že není pravdivé tvrzení Heisenberga, který pro Hitlera vyvíjel atomovou bombu, že se příliš nesnažil a že výzkum spíše brzdil, Jak uvádí autor knihy, Heisenberga usvědčily odposlechy během jeho krátké internace po válce. Autor srozumitelným způsobem vysvětluje teorii relativity a její historii. Zmiňuje se i o předchůdcích Einsteina. Francouzský matematik Poincaré byl totiž jen krůček od tohoto objevu. Když byl předstižen Einsteinem, již jen záviděl a překážel jiným francouzským vědcům, kteří se chtěli věnovat výzkumu teorie relativity. Vyvrací i tvrzení, které se čas od času objevuje v tisku, že za objevem teorie relativity je spíše Einsteinova první žena Mileva než Einstein sám. Autor knihy uvádí, že za tímto tvrzením stáli v šedesátých letech srbští nacionalisté, neboť Mileva byla Srbka.. Kniha je psána jako vědecká práce, obsahuje poznámkový aparát, na základě kterého si čtenář může vyhledat další zdroje informací. Zajímavým nápadem je dodatek, ve kterém líčí další osudy lidí spjatých s teorii relativity. Podstatnou částí knihy je popis historie vývoje atomové bomby jak v USA tak v Německu. V celku by mě zajímaly detaily i o vývoji v SSSR. Nevím, zda jsou informace dostupné.Autor doplňuje knihu webovou stránkou www.davidbodanis.com, která obsahuje odvození Einsteinovy teorie. Když jsem si ji chtěl prohlédnout, nebyla dostupná. Knihu mohu čtenářům doporučit, je poučná i zábavná a vyniká dobrým překladem.

Sken obálky knihy E-mC na druhou"

 

Karel Vašíček

Přidáno 7.12.2006
 

Psáno pro VTM-Science
 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012