Jiří Fotr:Macromedia Flash MX Podrobná příručka, Computer Press Praha 2002, str. 355, ISBN 80-7226-677-2, cena 347 Kč.

Knihu autora několika příruček o programech Flash a Adobe Photoshop jsem si koupil, abych se naučil něco nového, protože animace ve Flashi je dnes velmi módní a stále častěji se vyskytuje na webových stránkách.. Mám dojem, že je určena nebo napsána spíše pro ty, kteří mají zkušenost s předchozí verzí. Napovídá tomu úvod 1. kapitoly

Kniha je rozdělena do 9 kapitol, přílohy- ASCII kódy kláves a rejstříku. Ten má 5 stran a je dost stručný.Chybí mi např. seznam klávesových zkratek programu.

V popisu položky menu Edit/Preference/Editing chybí popis jedné volby a sice Recognize Lines. Navíc jsou některé volby popsány nepříliš podrobně a na úkor srozumitelnosti. Vzápětí po popisu jednotlivých záložek Preference jsou popsány další volby nabídky Edit Keyboard Shortcuts, aniž by čtenář byl upozorněn, že již nejde o popis záložek Preference, což mě trochu zmátlo. Kapitola 2 popisuje jednotlivé položky nabídek, ale čtenář se nedozví, jak volby používat. To se dozví až v následující kapitole, proto mi 2. kapitola připadá zbytečná a neužitečná. Ve 3. kapitole se mi nepodařilo pochopit, jak se dopídit knihovny tlačítek. Teprve později jsem pochopil, že autor nepíše o adresáři, ale o položce menu. V této kapitole jsou praktické příklady na tvorbu tlačítek. Ty jsou ale popsány tak, že jsem měl potíže postup reprodukovat. Navíc se v textu hovoří o souboru a čtenář není upozorněn, že ho má hledáte na přiloženém CD. Teprve v následující kapitole je vysvětlena konverze na symboly, která je však použita již v příkladech ve 3. kap. V kapitole 5 v části o importu videa jsem nepochopil, jak aktivovat panel Import Video Settings. Podstatně lepší než předchozí je 6. kapitola, která na konkrétních podrobně popsaných příkladech učí čtenáře vytváření animací. Přesto jsou v některých příkladech takové nepřesnosti, že se mi ne vše podařilo podle popisu reprodukovat. V 7. kapitole Publishing, která slouží v přípravě animace ke zveřejnění na Internetu, mi chybí podrobný výklad, kam a jak animaci včlenit do HTML stránky. 8. kapitola má téměř 100 stran a je popisem programovacího jazyka Flash (ActionScriptu). V úvodu autor vykládá základy jazyka, který vychází z JavaScriptu. Chybí zde však možnost procvičení. Musím ale autora pochválit za elementárnost a srozumitelnost. Navíc autor používá ActionScriptu již v kap. o animacích. Poslední kap. je určena pro potenciální tvůrce her. Je hodně technická¨a obsahuje spoustu námětů a příkladů a postupů, jak je naprogramovat. Bohužel zdrojový kód některých příkladů je hodně podobný.Sken obálky knihy Flash MX od Computer Press"

Kniha je psána dobrou češtinou, přesto se na str. 117 vyskytuje gramatická chyba „aby jste“. Četl jsem tři knihy Computer Pressu věnované programům Macromedia: o HomeSite, Dreamweaveru a o Flash. Ta o Flashi mi připadá nejslabší, je v ní řada drobných chyb.Jednou z drobných chybiček, které ztěžují práci s programem podle knihy, jsou chybějící obrázky ikon, které se objevují v okně programu, a tak musí čtenář jednotlivé ikony zkoušet a hledat. Já osobně se podívám po jiné knize o Flashi.

 

Psáno pro Chip

RNDr. Karel Vašíček

Naposledy změněno: 19. 12. 2012