Vladimír Bříza: FrontPage 2003, Grada Publishing, Praha 2005, Edice Snadno a rychle, 144 str. brož., ISBN 80-247-1240-7, cena 129 Kč

    I když FrontPage 2003 není úplnou novinkou, mnoho knih o tomto programu na našem trhu není, objevil jsem ještě jednu podobnou knihu od CP Books. To je dost překvapivé ve srovnání s vydanými knihami o Dreamweaveru. V knize mi chybí jakákoliv explicitní zmínka o novinkách v popisované verzi programu. Na základě prvního dojmu z práce s programem, jsem tak získal dojem, že těch novinek není příliš mnoho. Za zmínku tak asi stojí jen paralelní zobrazení HTML kódu a návrhu webové stránky, tuto novinku však kniha příliš nezdůrazňuje. Jako trochu nadbytečný mi připadá popis instalace, kterou by měla cílová skupina uživatelů programu zvládnout i bez tohoto popisu.

    Kniha má 7 stručných kapitolek, které jen velmi stručně popisují program, není to kniha ve stylu Step by step. Je to spíše jen pouhý popis některých nabídek programu než učebnice. Ke knize není ani přiložen žádný CD-ROM . Nejpodrobnější je kapitola 3 „Tvorba a úpravy webové stránky“, která zahrnuje vytvoření nové stránky, psaní a úpravu textu, vkládání tabulek, práci s odkazy, vkládání grafiky, použití motivů. Dost podrobná je i část o vytváření formulářů. Jinak kniha je plná obrázků, černobílých screenshotů, což samozřejmě nevadí. Samostatná kapitolka je o rámcích, které se, myslím, už dnes příliš nedoporučuje používat. Nepodařilo se mi podle popisu v knize dosáhnout upload vytvořeného webu na server s použitím ve FrontPagi zabudovaného nástroje, zřejmě proto, že server, který využívám, neobsahuje FrontPage Server Extension. Na to však kniha neupozorňuje.Sken obálky "FrontPage 2003 snadno a rychle"    Kniha bohužel poskytuje jen první, základní informaci o programu. Kdo čekal víc, jako autor těchto řádků, je zatím odkázán na studium nápovědy nebo na jinou rozsáhlejší knihu někdy v budoucnosti. Ale více od knihy z této edice zřejmě nebylo reálné očekávat.

 

RNDr. Karel Vašíček

Psáno pro Chip, zveřejněno v Chipu 3/2006, str. 156

Naposledy změněno: 19. 12. 2012