Autoři neuvedeni: Microsoft FrontPage verze 2002- krok  za krokem, Mobil Média, Praha , rok neuveden, cena  300 Kč, str. 344, ISBN 80-86593-18-5

Kniha je překladem knihy Online Training Solutions, Inc a naše nakladatelství udělalo, že knihu vydalo. Bohužel se v překladu vyskytly některé šokující chyby např. na  str. 11 (aby jste), nebo na str. 15 (specielní ) a jinde.

    Kniha má 12 kapitol, předností je slovníček pojmů  (10 stran), a část rychlé odkazy, která popisuje jak provést některé akce. 4 stránkový rejstřík mohl být rozsáhlejší . Výhodou je přiložený CD ROM, takže čtenář nemusí nic stahovat z Internetu, jak se stalo v poslední době zlozvykem. Příklady na CD sice nejsou přeložené, ale to nevadí. První kapitola seznamuje s tím, jak otevřít web na disku a zobrazit jednotlivé stránky a pak se čtenář postupně naučí používat šablon při vytváření webových serverů, používání seznamů a tabulek, včlenění grafiky (včetně klipartu WordArtu),  vytváření sdíleného ohraničení a rámců, vytváření formulářů pro komunikaci s návštěvníky webu. Zde dostatečně autoři nezdůraznili, že formuláře vytvořené pomocí FrontPage fungují jen na serverech se serverovými rozšíření FrontPage. Jen stručně je zmíněno včlenění webových součástí, podrobnější je zmínka o včlenění navigační lišt. Nechybí popis propojení webu s databázi . Chybí ale jakákoliv zmínka o možnosti použití MySQL, která je stále populárnější.

Nabízí se srovnání s knihou Karla Voráčka: FrontPage 2002- uživatelská příručka, kterou jsem recenzoval pro Chip 11/2002 . Recenzi najdete rovněž na www.mujweb.cz/www/dr-vasicek-karel. V porovnání s touto knihu je recenzovaná kniha lepší,  obsahuje více informací , je rozsáhlejší a podrobnější a více  instrumentální. Obsahuje informace, které ve srovnávané knize prostě nejsou  a . kniha K. Voráčka žádné CD jako přílohu nemá  Recenzovaná kniha obsahuje např. poměrně rozsáhlou kapitolu o publikování webu a instalaci .některých doplňků Windows pro práci s Internetem.  Možná by bylo vhodné doplnit část o publikování vytvořeného webu pomocí FTP s použitím některého rozšířeného FTP  klienta, protože publikace webu pomocí FrontPage je možná pouze na servery, které mají serverová rozšíření  FrontPage. Výhodou recenzované knihy je také poslední kapitola o správě webových serverů.. Kniha je vynikající a kvalitu nemohly zhoršit ani  několik chyb překladatele.. Překladatel mohl knihu doplnit o možnosti publikace webu na českém Internetu a možnostech např. bezplatného webhostingu  (výjimkou je malá zmínka o www.tophosts.cz) Knihu mohu čtenářům doporučit, i když již dost ovládají práci s FrontPage 2002, najdou v ní i oni nové informace.

dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel.466401520, 605848934

Naposledy změněno: 19. 12. 2012