Zaplatílek Karel, Bohuslav Doňar: MATLAB pro začátečníky, BEN, Praha 2003, 144 str.. brož.., cena 149 Kč, ISBN 80-7300-é95-4

MatLab si díky výuce na VŠ získává stále více uživatelů mezi matematiky a ve výzkumných ústavech Akademie věd. Výrobce programu americká firma MathWorks, Inc. se snaží přizpůsobit situaci a tak vedle verze pro MS Windows existuje i verze pro Linux.

Autoři této knihy v úvodu správně konstatují, že studium z originálních příruček je pro jejich rozsah pro začátečníky velmi obtížný. Proto vedle vysokoškolských skript vznikla poptávka i na vydání knihy. Hned v úvodu jsem zjistil, že autorka sazby zřejmě nikdy neslyšela, že podtržené písmo se možná používá na psacích strojích, nikoliv v profesionální sazbě.

Kniha je rozdělena na osm kapitol včetně úvodu a závěru. Předností je seznam literatury k dalšímu studiu, který však není příliš rozsáhlý, což naznačuje potřebu recenzované publikace. Nechybí přehled použitých příkazů MatLabu. Chybí mi používání rozsáhlejších, komplexních úloh, které by čtenáři ukázala použití programu ve všech souvislostech. Vadí mi, že autoři zahrnuli do knihy nápovědu programu v angličtině, aniž by ji přeložili a vysvětlili použití. Dále autoři někdy pouze vypisují příklady, aniž by příklady vysvětlili. Někde se vůbec nedá o nějakém výkladu hovořit (řešení obyčejných diferenciálních rovnic). Čtenáři tak musí hádat. Podle použitých příkladů bych usoudil, že autoři jsou elektrotechnici, což může být výhoda pro čtenáře-elektrotechniky, pro ostatní je tomu však spíše nevýhodou. Předností knihy je naopak pozornost věnovaná grafickým možnostem programu. Kniha pomůže začátečníkům, kteří by jinak byli odkázáni na originální dokumentaci. Bohužel čtenář, který chce získat hlubší informace, si musí přečíst také druhou knihu obou autorů o MatLabu věnovanou vývoji aplikací. Při čtení knihy jsem používal MatLab 7 (Release 14), který mi poskytl český distributor programu, firma HumuSoft.Sken obálky knihy MatLab pro začátečníci


dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel VAŠÍČEK, Družstevní 117, 530 09 Pardubice

tel. 46 640 15 20,. 605 848934, 723 113 288

Psáno pro Chip, zveřejněno v Chipu CD 11/2004 v adresáři chplus/knihy

 

                                                                                                

Naposledy změněno: 19. 12. 2012