Mario Livio: Neřešitelná rovnice. Praha 2008, Argo a Dokořán, váz. 318, ISBN 978-80-7363-150-5, 978-80-7203-984-5.

Profesor astrofyziky Mario Livio z Izraele, kam se přistěhoval v roce 1950 z Rumunska, přichází na český knižní trh s další knihou o vztahu matematiky, vědy a umění. Jeho předchozí kniha Zlatý řez získala mnohá ocenění. Kniha se zabývá klíčovou matematickou teorií grup, která je považovaná za vyjádření symetrie v matematice. Pro širší veřejnost budou zajímavé životopisy Evariste Galoise, kterého naše veřejnost prakticky nezná, zatímco Nielse Henrika Abela znají alespoň přírodovědci, kteří jsou seznámení s matematikou. Autor prozkoumal řadu pramenů a snaží se v knize vyřešit tajemství smrti Galoise, který zemřel ve 20ti letech v souboji. Oba matematici, kteří mimochodem zemřeli velmi mladí, se zabývali řešitelností algebraických rovnic vyšších stupňů. Lineární a kvadratické rovnice řešili již v antice a řešení rovnice třetího a čtvrtého stupně je známé od dob Cardana, Tartaglia a dalších italských matematiků 16. stol. Historii tohoto objevu autor také popisuje v knize. Řešení rovnic vyšších stupňů však matematikům odolávalo. Právě až do dob Abela a Galoise, kteří objevili, že rovnice vyšších stupňů než čtvrtého nejsou obecně řešitelné pomocí konečného vzorce, jak objevil Abel. Galois pak objevil kritérium řešitelností algebraických rovnic. Kniha má 318 str., má velmi pěkné provedení, řadu portrétů matematiků, fotografií historických spisů a ilustrací. Má devět kapitol a nezbývá se jen matematikou. V prvních kapitolách vysvětluje, co je to symetrie, srozumitelně seznamuje se základními myšlenkami teorie grup, jejich aplikaci ve fyzice, teorii relativity. Překvapuje šíří zájmů a znalostí autora, který se zabývá symetrií v umění a tajemstvím tvůrčích schopností. Pro čtenáře, kteří stojí o „technické“ detaily nezapomněl autor na dodatky, které ale obsahují i rodokmen Galoise. Kniha je vynikající popularizací matematiky, která složité matematické teorie vysvětluje srozumitelně a zajímavě i pro čtenáře bez hlubších matematických znalostí, tedy třeba pro Vaše studenty. Kniha by proto neměla chybět ve školních knihovnách.

Přidáno 29.1.2009, napsal Karel Vašíček, dr.vasicek@atlas.cz

Psáno pro Matematiku, fyziku, informatiku, zveřejněno v čísle 2/2008, str.127

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012