Patricia Fara: Newton Formování genia, BB/Art, 2004, Praha, 334 str., váz., ISBN 80-7341-181-4


 

Dr. Patricia Fara je učitelkou Cambridgeské univerzity a zabývá se historií a filozofií vědy. Pracuje tak na stejném ústavu jako Isaac Newton, o kterém napsala tuto knihu. Je také autorkou první knihy o počítačích pro děti v Británii. Když jsem si knihu opatřoval, domníval jsem se, že získám životopis Newtona, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců a fyziků světové historie. Míso toho je kniha o tom, kdo Newtona propagoval a oslavoval, kdo o něm psal knihy, kdo namaloval jeho portrét nebo vytvořil sochu. Myslím, že stejné očekávání jako já bude mít asi i většina ostatních čtenářů. Podstatnou částí knihy je poznámkový aparát a seznam literatury a rejstřík. Jen seznam literatury zaujímá 37 stran. Kniha je tak psaná jako vědecká práce a autorka prostudovala ohromné množství pramenů. Součástí knihy je také obrazová příloha, bohužel jen černobílá. Obsahuje portréty a plastiky Newtona, včetně některých karikatur.

Autorka ukazuje, jak velký význam na současné veřejné známosti Newtona měli jeho propagátoři zejména britští. Toto úsilí je vysvětlením, proč dnes nejsou tak veřejně známí jiní vědci jako Descartes, Kepler nebo Galileo, kteří měli neméně velký význam ve fyzice či astronomie. Např.. Descartes je dnes považován spíše za matematika a filozofa než fyzika. Newton byl slavný doma i ve světě již za svého života a stal se ředitelem Královské mincovny, i když se o to možná zasloužila spíše jeho neteř a její vztah s ministrem Halifaxem, než vědecké úspěchy Newtona. Autorka se zmiňuje také o tom, že Newton byl možná homosexuál, ale to je hypotéza, která se šíří o řadě lidí, kteří prožili život osamoceni. Autorka také ukazuje, že lidé znají spíše mýty a legendy o Newtonovi, než jeho životopis nebo dílo. Např. legendu o jablku, které mu spadlo na hlavu a inspirovalo ho ke gravitační teorii nebo legenda o jeho psu, který převrhl svíci a zavinil tak spálení materiálu, které Newton zpracovával několik let.Pro české čtenáře je zajímavé i to, že nejvýznamnější dílo Newtona, jeho Principia zřejmě v češtině ještě nebyly zveřejněna. Pokud se čtenáři chtějí dozvědět více o Newtonovu dílu, doporučuji knihu špičkového českého matematika Petra Vopěnky Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci, o niž jsem psal na Neviditelném psu před nedávnem. Autorka také vysvětluje, že v době Newtona nebylo ještě používáno označení vědec a za genia byl považován spíše literát než vědec. Sám Newton byl uctíván jako literát než jako vědec, spolu s Lockem , známým filozofem a Popem, jehož literární dílo nezná z českých občanů asi nikdo a protože nejsem odborník na anglickou literaturu, nevím jak je vydáván v Anglii a Británii dnes. Autorka knihy také popisuje boj autorů za autorskoprávní ochrany svých knih, aby měli zajištěny také dostatečné příjmy ze své činnosti Změny za života Newtona a po jeho smrti vedly k demokratizaci školství a zlepšil se přístup ke vzdělání v Británii. Autorka spíše také o konfliktu mezi Leibnizem a Newtonem zřejmě kvůli priority objevu diferenciálního a integrálního počtu. Uvítal bych zveřejnění nějakých dopisů z korespondence Newtona např. s Leibnizem

Kniha je rozdělena do devíti kapitol a zabývá se mimo jiné jeho žáky, nepřáteli, situací ve Francii, dědici,Sken obálky knihy Newton-fromování genia míněno ve vědeckém a kulturním smyslu. Autorka se zmiňuje také o Einsteinovi, který upravil a opravil Newtonovu fyziku. Knihu mohu čtenářům doporučit, je zřejmě výsledkem mnohaleté práce, ale pokud se čtenáři chtějí dozvědět více o životě a díle musí si najít jinou knihu. Je velmi dobré, že dnes se českému čtenáři dostane v překladu do ruky mnoho kvalitních populárně vědeckých knih. O kvalitu knihy v české verzi se významně zasloužil překladatel pan Vladimír Marek, který mohl doplnit nějaké české zdroje informací o Newtonovi.

Proto některé uvádím. Na světovém webu jsem pomocí programu Copernic Agent Pro ( www.copernic.com ) s použitím klíčových slov “Isaac Newton English“ našel 128 odkazů z nichž některé uvádím

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Mathematicians/Newton.html ověřeno

http://www.lucidcafe.com/library/95dec/newton.html ověřeno

http://www.newton.cam.ac.uk/newton.html ověřeno

http://scienceworld.wolfram.com/biography/Newton.html ověřeno

http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Science/Newton.htm ověřeno

http://www.clas.ufl.edu/users/rhatch/pages/01-Courses/current-courses/08sr-newton.htm ověřeno

 

Pomocí klíčových slov „Isaac Newton který“ našel české stránky, kterých bylo celkem 82. Uvádím např.:

 

http://zs.hostka.indos.cz/refer%C3%A1ty/Newton/isaac_newton.htm ověřeno

http://mfweb.wz.cz/studenti/5.htm ověřeno

http://www.edunet.cz/fyzikove/Newton.html ověřeno

http://www.mujweb.cz/veda/slavnigeniove/in.htm ověřeno

http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/C5DD501744066983C1256F0000343912 ověřeno

http://pes.internet.cz/veda/clanky/31667_48_0_0.html ověřeno

http://fyzweb.mff.cuni.cz/dilna/krouzek/k39.htm ověřeno

 

Hledal jsem domovskou stránku autorky, ale jediné snad relevantní stránky, které obsahuji podrobnější, nikoliv však příliš podrobné informace o autorce knihy Patricii Fara najdete na webu jejího zaměstnavatele

http://www.hps.cam.ac.uk/dept/fara.htm

Nové knihy ústavu filozofie a historie vědy Univerzity Cambridge, kde Patricia Fara působí najdete na

www.hps.cama.ac.uk/dept/publications.htm

 

Na webu Národní knihovny Praha ( www.nkp.cz ) jsem našel v katalogu asi 15 knih o Isaaca Newtona, včetně nejstěžejnějších „Matematických principů přírodovědy“ a „Optiky“, bohužel nikoliv v češtině.

Přidáno 2.3 2005

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro Neviditelného psa

 

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012