Charles Seife: Nula. Životopis jedné nebezpečné myšlenky. Dokořán a Argo, Praha 2005, váz., 264 str., cena 298 Kč, ISBN 80-7363-048-6, 80-7203-741-2

Nula- pouhý grafický symbol, číslo nebo něco víc? Kniha amerického popularizátora matematiky, fyziky a chemie líčí historii nuly, která se ze zakázaného pojmu a myšlenky stala klíčovou idejí moderní vědy. Čtenář se seznámí s historií vědy v průběhu 2500 let. Nula, jak líčí kniha nezrodila na Západě, ale v Indií spolu s číslicemi, které se díky tomu, že jsme se s nimi seznámili prostřednictvím Arabů a Leonarda Pisánského, známého jako Fibonacci, všeobecně nazývají arabské číslice. Čtenář se dozví, jak k historii nuly a nekonečna, respektive k jejich popírání přispěla Aristotelova filozofie a Alexandr Makedonský a zoufalá snaha katolické církve zastavit pokrok. Příběh je to zajímavý, ale autor nezvolil vědecký přístup a nepoužívá poznámkový aparát a neuvádí zdroje informací, a tak se čtenář musí spoléhat na poctivý přístup autora a nemůže se eventuálně více seznámit s okolnostmi popisované historie. Na štěstí je většina příběhu znalejším čtenářům obecně známá. Od Pythagora, Archiméda, Aristotela a Zenonových paradoxů se tak přes popis historie diferenciálního počtu a přínosu hlavních tvůrců této teorie Newtona a Leibnize, ale také dalších postav této historie- Keplera, Bernoulliů, Galilea, Torricelliho a Pascala dostaneme až k moderním fyzikálním teoriím Einsteinovy teorie relativity a kvantové teorie.

Nechybí ani zmínka o českém matematikovi Bernardu Bolzanovi, který s Francouzem Cauchym a Němcem Weierstrassem přispěl k postavení difernecSken obálky knihy "Nula.."iálního počtu na exaktní základ.

Kniha vyniká kvalitním překladem. Autor se snaží problematiku vysvětlovat poutavě i bez matematického aparátu. Kniha je tak přístupná i lidem bez vyššího vzdělání, tedy např. studentům středních škol. Je určitě dobře, že vedle knih o reinkarnaci mají mladí čtenáři možnost se seznámit díky nakladatelstvím Dokořán a Argo s historii vědeckého snažení.

Psáno pro Matematiku, fyziku informatiku,

zveřejněno v čísle 1/2006, str. 64

Přidáno 16.12.2005

RNDr. Karel Vašíček

Naposledy změněno: 19. 12. 2012