Pavel Satrapa: OpenOffice.org pro zelenáče, Neocortex, Praha 2003, 224 str., brož., cena 249 Kč, ISBN 80-86330-15-X

Kniha známého autora počítačové literatury mě vcelku zaujala. Neobsahuje rozsáhlou část o instalaci OpenOffice.org jako srovnávaná kniha o stejném kancelářském balíku od Computer Press vydaná ve spolupráci se SuSE, což mi připadá jako správnější přístup. Největší pozornost věnuje textovému editoru Writer (cca 106 str.), což je pochopitelné, protože ho uživatel používá nejčastěji. Vždy ilustruje text pomocí ikony příslušné akce a čtenář tak není odkázán na vlastní hledání a zkoušení Součástí kapitoly o Writeru je také podkapitolka „typografické minimum“, což není běžné ve všech podobných příručkách Kniha obsahuje např. i popis vytváření obsahu, abecedního rejstříku, křížových odkazů nebo seznamu použité literatury,což srovnávaná kniha (od Computer Press).

Poněkud stručnější je popis práce s tabulkovým procesorem Calc (cca 40 str.), ale jako základní informace to postačuje. Velmi skromný a podle mého názoru nedostačující je popis tvorby prezentací pomocí Impress. Podobně stručný je popis vektorového kreslítka Draw.

Autor zcela opomenul HTML editor pro tvorbu webových stránek a program Math pro vytváření matematických textů, podobně jako tvorbu vizitek a navštívenek, zřejmě proto, aby dodržel jistý rozsah knihy.

V knize mi chybí seznam další literatury ke studiu, např o typografii, nebo GIMPu, neboť takový program v OpenOffice.org chybí. Zkušenější čtenář si takové knihy asi najde, ale každý nemusí být tak aktivní.

Kniha je velmi názorná a přístupná i pro začátečníky. Jeví mi proto jako lepší a použitelnější než srovnávaná kniha. Dokonce bych řekl, že je ze všech knih o StarOffice a OpenOffice, které jsem četl, zdaleka nejlepší. Pokud se však OpenOffice.org má více rozšířit, musí přijít na trh i pořádné „bichle“ o programu, určené pro velmi pokročilé uživatele, kteří se nespokojí se základní informací.. Grada Publishing i Computer Press takové knihy připravují. Předpokládám, že budu mít příležitost o nich něco napsat.sken obálky knihiy OpenOffice.org pro zelenáče

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 466401520, 605848934 (T-Mobile), 723113288 (eurotel)

Psáno pro OO.o.cz

Naposledy změněno: 19. 12. 2012