SUSE  Linux 9.1 Professional

Především musím upozornit, že nejsem žádný linuxový guru. Linux od SUSE používám od roku 2001, začal jsem s verzí 7.2, o které jsem napsal do Chipu 3/2002 (viz Chip CD ROM složka chplus/SUSE.

            Kromě instalačních CD ROMů, kterých je opět 5 a dvě DVD obsahuje balík se SUSE LINUXEM 9.1 tři příručky: “Příručka správce systému“ ( 678 str.),  „Uživatelská příručka“ ( 354 str.) a překvapivě „Příručka správce systému-Errata“.  Chyb musí být nepočítaně, protože poslední příručka má asi 120 stran. Slovo „Asi“ je zde proto, že příručka má číslování stran podle toho, na které straně „Příručky správce systému“ je odkazovaná chyba. Jednou z chyb v „Příručce správce systému“ je méně kvalitní sazba. Některé znaky nebo celá slova jsou v příručce obtížněji čitelná, protože jsou odlišně vytištěna, zřejmě v jiném fontu. Bohužel ani v příručce „Errata“ nejsou zachyceny a opraveny všechny chyby „Příručky správce systému“. Několikrát se místo odkazu na kapitolu a stránku objevují otázníky a několikrát je v této příručce i nedokončená věta.

            „Uživatelská příručka“ obsahuje, jak napovídá název, popis některých aplikací. Nechybí popis práce s KDE či GNOME. V části o šifrování pomocí Gpg obsahuje příručka podle mého nástroje chybu. Veřejný klíč neslouží k dešifrování zprávy uživatele, ale k zašifrování zprávy veřejným klíčem adresáta, kterému je zpráva určena.

            S každou novou verzí se zjednodušuje instalace. Při instalaci verze 9.0 jsem zvolil inovaci a měl jsem pak přes pomoc instalační podpory od SUSE problémy s vypínáním počítače. Proto jsem při instalaci verze 9.1 zvolil novou instalaci a  při volbě instalace softwarových balíčků jsem zvolil standardní systém. Instalace trvala cca 15 minut. Nemusel jsem použít rozdělení disku ani volbu souborového systému, protože vše mám provedeno již 3 roky. Jako souborový systém používám ReiserFS, který řada uživatelů Linuxu považují za experimentální a nedostatečně vyzkoušený, ale já ho používám bez problémů 3 roky.

Pak jsem pomocí programu pro administraci SUSE Linuxu YaST nakonfiguroval hardware. Modem, který mám od Askey, byl rozpoznán jako „Jiný“ a při výběrů poskytovatelů připojení jsem nenašel Volný a protože jsem si nepamatoval telefonní číslo, zvolil jsem si jako poskytovatele Atlas. Nepodařilo se mi uvést do provozu skener (mám multifunkční zařízení HP OfficeJet PSC 750). Popis zprovoznění skeneru pod  Linuxem je v časopisu Linux +   2/2004, str. 36. Na  štěstí mi moje multifunkční zařízení funguje alespoň jako tiskárna. Zde musím doplnit, že se mi skener podařilo uvést do provozu ruční editací souboru /etc/sane.d/dll.conf, ve kterém jsem zrušil označení ovladače hpoj jako poznámky a aktivoval ho. Bez problému mi pak fungovalo skenování jak pomocí programu Kooka tak pomocí XSane. Nebo-li SUSE Linux obsahuje podporu pro multifunkční zařízení HP OfficeJet a podporu většího počtu skenerů. Další plus pro SUSE Linux.

Těšil jsem se, že bez nějakého kutilství spojeného se zapnutím SCSI podpory, budu konečně vypalovat pod Linuxem. A hned jsem si to vyzkoušel pomocí programu K3b. Vše fungovalo bez problémů. Dále jsem  nainstaloval další software opět pomocí YaSTu. Instalace je možná pomocí „tématických celků“, ze kterých jsem zvolil jednotlivé balíčky. Zvolil jsem si řadu balíčků a čekal jsem, že instalace bude trvat cca několik hodin, ale trvalo to jen dalších cca 25 minut. Nemohu nepřipomenout, že YaST (Správce software) zkontroluje závislosti balíčků a nainstaluje potřebné bez zásahu uživatele. Se zakoupením SUSE Linuxu získáte právo na pomoc instalační podpory od SUSE, která má trvání 60 dnů a poskytuje se telefonicky, faxem  nebo e-mailem. Během psaní tohoto článku jsem podporu nevyužil, ale užíval jsem ji při využití předchozích verzí SUSE Linuxu a pracovníci podpory dokáží zodpovědět prakticky jakoukoliv otázku.

           

            Co je nového v SUSE Linuxu 9.1 ?

Především jádro Linuxu verze 2.6 (konkrétně 2.6.4, článek o této verzi jádra viz Linux + 2/2004,  str.4,  Chip 3/2004, str. 100, Softwarové noviny 3/2004, str.  26). SUSE Linux 9.1 je prezentován jako první komerční distribuce s jádrem 2.6. Dále je součástí  SUSE LINUXu 9.1správce oken KDE 3.2.1, (viz Linux +   4/2004, str. 6),  GNOME 2.4, Samba 3, Rekall (správce databází ve stylu MS Access), GIMP 2.0 (viz  Linux + 3/2004, str. 12, Chip 5/2004, str. 130), PIM Kontact, správce skladeb JuK, správce hesel KWallet, Messenger Kopete (nová verze 0.8.1 program typu Instant Messenger- popis programu Kopete nechybí v „Uživatelské příručce“), vývojové prostředí KDevelop (nová verze 3.0) (viz Linux + 1/2004, str.  26), modul programu YaST pro správu napájení (viz obr.), vylepšený Konqueror (viz Linux + 3/2004, str. 61), jednoduché připojování pomocí submount.

Součástí balíku software je kromě programů jako je AbiWord, KWrite nebo KOffice, kompletní kancelářský balík OpenOffice.org 1.1.1, který je plně lokalizovaný

Nemusím snad zdůrazňovat, že součástí distribuce je 64 bitová verze pro AMD64 a Intel x86. Této platformě je proto také věnována kapitola v Příručce správce systému

Součástí SUSE Linuxu není Borland Kylix, ale na to si uživatelé již zvykli.

 

            Co dále SUSE Linux 9.1  obsahuje

V balíku programů, které jsou součástí SUSE LINUXu,  nechybí  Nautilus, správce souborů, určený pro GNOME,  který funguje i pod KDE, jak jsem si vyzkoušel. Web můžete prohlížet řadou prohlížečů: Konqueror, Mozzilla, Galeon, Opera, Links a textové prohlížeče Lynx a links, který je české provenience. Nechybí ani groupwarové řešení od Ximian Evolution ve verzi 1.4.6.    Evolution je aplikace pro GNOME, ale funguje i v KDE. Ti, kdo jsou zvyklí na MS Outlook, mají v Linuxu velmi kvalitní alternetivu. Samozřejmostí je přítomnost  prohlížeče PDF souborů Acrobat Reader. O programu pro vektorové kreslení SodiPodi si mohli čtenáři Chipu přečíst článek ve svém časopise nedávno (Sodipodi viz obr). I tato aplikace má samozřejmě alternativu, kterými jsou OpenOffice.org Draw a Karbon 1.4. Jako majitele digitálního fotoaparátu mě potěšila přítomnost programu GPhoto2, který se spouští  z příkazové řádky, ale má celou řadu grafických nadstaveb  jako gtKam, Kamera nebo GnoCam. Služeb gPhoto2  využívá také prohlížeč Konqueror. Podporu digitálních fotoaparátu však obsahovaly již předchozí verze  SUSE LINUXu. Neuškodil by popis novinek SUSE Linuxu, jak jsem  je popsal v předchozí podkapitolce, aby uživatelé nebyli odkázáni na čtení anglických návodů.  

 

 

 

            Hardwarové požadavky:

                        CD/DVD mechanika

                        minimálně 128 MB RAM

                        minimálně 400 MB na disku, doporučeno 2 GB

                        CPU: Athlon/Duron, AMD Athlon MP/64

                        Intel x86, Intel Pentium II a vyšší

                        procesory IBM 286, 386, 486 a Cyrix nejsou podporovány

 

            Závěr

SUSE Linux 9.1 a Linux obecně je jíž delší dobu kvalitní, rovnocenná a levná náhrada MS Windows a MS Office a dalších aplikací. Na rozdíl od nedávné minulosti nechybí řada publikací o Linuxu, ze které si vybere uživatel v podstatě libovolné úrovně.  Chybí mi však rozsáhlejší publikace o správcích oken jako je KDE nebo GNOME. O KDE vyšla, pokud vím, jediná kniha od Grada Publishing, která však je již zastaralá, ale o GNOME jsem žádnou publikaci  nenašel. Možná se však mýlím. Rozšíření Linuxu by však prospěla rozsáhlejší výuka zejména na našich vysokých školách. Zde je však problémem pohodlnost našich studentů, kterým se  nechce učit se něco nového, a tak si příslušný předmět o Linuxu prostě nevyberou. Pomohly by i rozsáhlejší knihy o jednotlivých aplikacích, včetně příruček určených  pro programátory v Linuxu, nikoliv jen příruček určených pro věčné začátečníky, kteří stejně odbornou literaturu moc nečtou a spoléhají se na vytloukání klínu klínem.