Milan Mareš: Slova, která se hodí aneb jak si povídat o matematice, kybernetice a informatice. Academia, Praha 2006, 1.vyd., váz. 352 str., ISBN 80-200-1445-4, cena neuvedena.


 

Kniha se úspěšně snaží popularizovat matematiku, kybernetiku a informatiku. Je určena čtenářům, kteří se nechtějí učit matematiku, zajímá je ale k čemu je dobrá. Kniha je rozdělena na dvě části. První (cca 215 str.) je o matematice, druhá o kybernetice a informatice. Autor značnou část knihy věnuje stručným portrétům vědců, kteří do těchto oborů zasáhli. Čtenář se tak může dozvědět více o historických kořenech těchto věd. Autor vyvrací legendy, které jsou spojené s některými vědci (např. že Charles Dodgson, jak zní občanské jméno matematika, který je známější jako spisovatel Lewis Carrol, byl pedofil). O českých vědcích v knize mnoho zmínek není. Snad jen o Petru Vopěnkovi, Bernardu Bolzanovi, Antonínu Svobodovi a Kurtu Goedelovi, který se sice narodil v Brně a do roku 1929 měl čsl. občanství, ale byl spíše Rakušan a značnou část života prožil v USA. Jinak autor zvládl širokou škálu oborů matematiky od antiky, přes vznik matematické analýzy, pravděpodobnosti, známé problémy vzdálené minulosti i současnosti. Také ve druhé části prokazuje encyklopedické znalosti a značné úsilí věnované přípravě knihy


 

Knihu mohu doporučit jako vynikající popularizační příručku pro všechny školní knihovny. Mohla by vzbudit o uvedené obory u studentů. Jen mám pocit, že ji spíše budou číst ti, kteří již zájem mají. Další pocit se týká první části knihy o matematice. V poslední době jsem přečetl řadu populárních knih hlavně o matematice a tak mám dojem, že většinu toho, co jsem v knize „Slova, která se hodí..“, jsem již někde četl. Kniha nemá seznam použité literatury, jen seznam knih pro čtení z pilnosti. Vágní je v něm i odkaz na Internet. Uvítal bych skutečné odkazy na zdroje na Internetu. Kniha má dva rejstříky, věcný a jmenný. Jen mě trochu překvapilo, že vydání knihy podpořila Academie věd České republiky. Myslím, že taková vyloženě popularizační kniha by mohl vyjít i bez takové podpory.

RNDr. Karel Vašíček,

dr.vasicek@atlas.cz

Přidáno 8.4.2007

Zveřejněno v čas. Moderní vyučování 1/2008, str. 22

Naposledy změněno: 19. 12. 2012