Albert Einstein: Teorie relativity. Vutium Brno, edice Quantum, 2005, váz., 210 str. Cena 210 Kč, ISBN 80-214-2916-X

Knih o Albertu Einsteinovi u příležitosti 100. výročí objevu speciální teorie relativity vyšla u nás celá řada. Tato kniha je však přímo od tohoto vynikajícího vědce. Je to jeho jediná populární kniha o jeho teorii. Vyšla u nás poprvé v roce 1923 a toto je reprint tohoto vydání. Kniha vychází s předmluvou Einsteina k prvnímu českému vydání v němčině a češtině. První část knihy napsal český fyzik a odborník na teorii relativity Jan Novotný a popisuje život Einsteina a historii jeho objevu v tehdejším kontextu a podíl jiných vědců Lorentze, Minkowského, Poincarého a Hilberta. Druhá část knihy je pak populární výklad relativity. Pokud však chcete výkladu rozumět, musíte být minimálně absolvent středoškolského kurzu fyziky. Einsteinův výklad neobsahuje prakticky žádný matematický aparát, pouze vzorce Lorentzových transformací. Přes snahu o maximální srozumitelnost to však není jednoduché čtení. Součástí knihy jsou dodatky, obsahující odvození Lorentzových transformací a Einsteinovy poznámky z pozdějších let. Tuto část knihy, která nebyla součástí původního českého vydání, přeložil Jan Novotný. Nakladatel použil tam, kde to bylo možné, původní český překlad z roku 1923 a provedl jen několik dílčích změn v pravopisu. Škoda, že do knihy nebyly zařazeny žádné fotografie např. vztahujících se k působení Einsteina v Praze.

Kniha ukazuje, že Einstein dbal na prezentaci svých objevů odborné i laické veřejnosti a dokázal pracovat s médii, což se podílelo na rozšíření jeho objevu a jeho popularitě. Je určitě dobře, že se podařilo vydat tuto knihu, odborná veřejnost by určitě uvítala vydání i odborných prací např. formou sebraných spisů, to je však v našich poměrech malého počtu potenciálních zájemců zřejmě nesplnitelné. Kniha vyšla s podporou ČEZu a Jednoty českých matematiků a fyziků.

dr.vasicek@atlas.cz

 

Přidáno 4.11.2007


 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012