Růžena Růžičková: Neziskové organizace, vznik, účetnictví, daně, ANAG 2004, Olomouc, 6. aktualizované vydání, 200 str., brož, cena neuvedena

O nebývalé šíři knih vydávaných našimi vydavatelstvími svědčí tato kniha. Její 6. vydání pak ukazuje na neschopnost našich zákonodárců zajistit alespoň na středně dlouhou dobu stabilitu našich zákonů.

Kniha je rozdělena na šest kapitol včetně úvodu a závěru, nechybí seznam použitých právních předpisů. Ve 2. části „Analýza současného stavu a právní úprava“ autorka uvádí např. jak založit neziskovou organizaci a jaké druhy organizací lze zařadit mezi neziskovky. Neznalého čtenáře, mezi které řadím i sebe, překvapí šíře typů organizací, které nmezi neziskovky patří. Od politických stran a církví, státních fondů, nadací, veřejných vysokých škol, organizačních složek státu, VUSC, občanských sdružení, obecně prospěšných společností, příspěvkovýchorganizací k České televizi a rozhlasu. V následující části o majetku vysvětluje autorka způsoby nabývání, správy, zdaňování majetku takových organizací. Upozorňuje na nevyřešené problémy našeho právního řádu především při nabývání majetku organizací, na jejichž majetku participuje územně samosprávný celek, kde existuje dvojí výklad.

Nejrozsáhlejší částí knihy je kapitola 4 o účetnictví a daních neziskových organizací a dokresluje ji kapitola 5 o řešení problémů daně z příjmů. Autorka je zřejmě inženýrka ekonomie, proto problematice dokonale rozumí a upozorňuje na možná úskalí. Situaci dokresluje její výrok z knihy, že některé neziskovky vůbec netuší, že nějaký zákon o daních z příjmu existuje.

Vzhledem k neustálým změnám zákonů, je na www.anag.cz k dispozici aktualizace knihy k 1:5. 2004, k terá má cca 9 str. PDF


 

Vadí mi, že autorka nebo spíše ten, kdo prováděl sazbu, vždy nerozlišuje graficky, kdy se zákon cituje a kdy vykládá nebo komentuje Pozorný čtenář to však asi postřehne. Kniha je velmi užitečná, k ještě větší užitečnosti by prospělo, kdyby místo odkazu na zákon, tento zákon autorka přímo citovala. Možnou příčinou takového postupu, jsou časté změny zákonů a tak si čtenář najde sám nejaktuálnější znění zákona. Jako možný námět pro nové vydání, které se zřejmě již připravuje, by bylo zařazení kapitoly o získávání grantů nestátních neziskových organizací od našeho státu nebo evropských fondů, ale to je asi trochu jiná problematika, která není přímo tématicky blízká zaměření knihy.

Je třeba dodat, že autor tohoto článku není ani ekonom, ani právník. Jsem učitel matematiky a deskriptivy, ale jsem činný v oblasti neziskového sektoru.

Přidáno 20.1. 2005

dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel VAŠÍČEK, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, 46 640 15 20, 605 84 89 34, 723 113 288

 

Psáno pro Klubko

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012