Pavel Kristián a kol.: Zoner Photo Studio 8- kouzlo digitální fotografie. Zoner Press 2005, Brno, 240 str., brož., ISBN 80-86815-29-3, 216 Kč.

S novou verzí software pro archivaci a zpracování digitálních fotografií ZPS je zde i kniha o ní. Tentokrát jsem neměl k dispozici originální příručku, dodávanou s programem (pracoval jsem s trial verzí) a návod v PDF jsem nečetl. Kniha je rozdělena do osmi kapitol a přílohy, která obsahuje popis některých pojmů a pěkné fotografie. Domnívám se, že na začátek knihy mohl autor vložit krátkou zmínku o novinkách v programu. Kniha není jen návod k programu, naučí čtenáře i určitý styl práce při úpravách fotografií a naznačuje některé zásady správné kompozice při fotografování.

V kapitole 2 je chyba v sazbě. V záhlaví stránek je místo „kapitola 2“ číslo 3. Na str. 90 je stejná chyba, která byla ve vydání knihy o ZPS7. Místo popisu vyvolání klonovacího razítka z nabídky je popsáno použití redukce červených očí. Podstatnou část knihy zaujímají kapitoly „Práce se soubory“ a „Editor – pracovní nástroje“. Další části knihy ilustrují další možnosti programu ZPS8. Proto v závěru knihy jsou kapitoly „Další úpravy a efekty“ a „Příklady úprav obrázků“, ve kterých je popsán postup při úpravě ne zcela vydařených snímků, v pořadí, tak jak by je uživatelé měli provádět.

Ne všichni čtenáři mají program ZPS8, i když byl na DVD v Chipu 1/2006, s touto verzí také pracuji. Proto musím připomenut, že kapitole 8 nechybí popis vytváření panoramatických obrázků a 3D obrázky, což jsou novinky poslední verze programu. Vzhledem k tomu, že kniha popisuje úpravu celé řady fotografií, nabízí se poznámka, že autoři mohli přiložit CD s fotografiemi, jejichž úpravu autor demonstruje.

Kniha je velmi instruktážní a názorná, obsahuje mnoho fotografií, které dobře slouží popisovanému výkladů, screenshoty jsou dostatečné velké. Je prosta chyb a překlepů, je psaná dobrou češtinou. Má velmi pěknou grafickou úpravu, kterou ostatně vynikají všechny knihy nakladatelství Zoner Press.

 

Autor RNDr. Karel Vašíček

Přidáno 14.5. 2006

Psáno pro Chip

Naposledy změněno: 19. 12. 2012