Matila C. Ghyka: Zlaté číslo, Praha, Dokořán a Argo, 2008, váz. 416 str., ISBN 978-80-7203-926-5 (Argo), 978-80-7363-200-7 (Dokořán), cena 488 Kč

Kniha rumunského diplomata, estetika a spisovatele se věnuje vlivu odkazu a učení pythagorejců na společnost do dnešních dnů. Kniha vyšla v roce 1931 a teprve teď se dočkala českého vydání. To svědčí o tom, že si svoji kvalitu a význam a ojedinělost uchovala do současnosti.

Kniha se sestává ze dvou dílů, které mají shodně po šesti kapitolách. Zabývá se celou řadou oborů lidského vědění a etap lidské historie, ve kterých se projevily myšlenky pythagorejců. Od umění, architektury, fyziky, náboženství, magie, politiky, poezie, krásné literatury, hudby, hnutí zednářů atd. Překvapující pro mě byly myšlenky, že pod vlivem pythagorejců vzniklo i křesťanské náboženství, biologie. Kniha to je obdivuhodná. Autor prokázal rozsáhlé znalosti v mnoha oborech a dlouhou přípravu. Rovněž překladatelka odvedla vynikající práci a prokázala orientaci ve všech popisovaných oborech. V originálech citovaných literárních dílech dohledala konkrétní citát a našla, pokud existuje, český překlad a ocitovala tak úryvek ze stávajícího českého překladu. Tam, kde český překlad, provedla nebo zajistila český překlad citátu. Překladatelka doplňuje autora o moderní poznatky a upřesňuje např. taxonomii v oblasti biologie podle současných znalostí. Kniha se nečte jednoduše, nikoliv kvůli použitém matematickému aparátu, ten umožňuje číst knihu i studentům, ale kvůli mnoha poznámkám autora i překladatelky. Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o hnutí svobodných zednářům doporučuji českým čtenářům knihu Fr. Kadeřávka: Geometrie a umění v dobách nedávno minulých, která se rovněž zabývá, jak učení antických geometrů ovlivňuje vědu, umění a svobodné zednáře do současnosti. Kniha nedávno vyšla v reprintu v nakladatelství Půdorys. Existenci této knihy zřejmě překladatelka nepostřehla. Knihu mohu doporučit čtenářům z řad učitelů, pro studenty bude asi trochu složitější.

Napsal Karel Vašíček, dr.vasicek@atlas.cz

Přidáno 29.1.2009

Psáno pro Matematiku, fyziku, informatiku

Naposledy změněno: 19. 12. 2012