Rick  Dobson:  Programování  v  Microsoft  Access  2000. Computer Press, 485 Kč  vč.CD, 544 s.

Podrobný průvodce  programátora tvorbou aplikací  v Accessu

 

     Kniha   je určena  tvůrcům uživatelských  aplikaci v  Accessu  2000. Sestává se  ze 14 kapitol  a  příloh.  V  úvodu  se  čtenářům připomíná, co je v Access 2000 nového a na co je  kniha zaměřena. Tedy na sadu ActiveX  Data  Objects  (ADO),  rozšířené vzájemné propojení s SQL  Serverem, Visual  Basic for  Application (VBA),  dále rozšíření  možností  vytvoření  distribučních  balíčků  a na zdokonalené vzájemné propojení  s Internetem. Na malém  prostoru 59  stran je v první kap. poměrně srozumitelně, byť stručně, vysvětleny základy Visual Basicu. Snad  příliš málo  prostoru je  věnováno vestavěným  funkcím a asi   zcela  nedostatečně   jsou  popsána   makra.  To  je vysvětleno údajnou zastaralostí maker.

     V knize se běžně se používají pojmy, aniž by byly nějak vysvětleny. Dalo by se to  vysvětlit tím, že je kniha určena dlouholetým vývojářům v Accesu, ale myslím, že to neobstojí. Porovnávají se zde  modely DAO (Data Acces Objects  ) a ADO. Na  prvních  šestnácti  stranách  kapitoly  není ani  jeden konkrétní   příklad,   jak   aplikovat   to,   co   je   zde "vysvětlováno". Pokud vzápětí  následuje příklad, nedozví se čtenář ani  náznakem, proč je  postupováno právě tak.  Podle mého je  možným vysvětlením, že  autor nerozumí tomu,  o čem píše.

     V  knize je  uvedeno mnoho  příkladů, které  ale nejsou vždy   dostatečně   podrobně  popsány. V  osmé  kapitole je  dost  slabá  část  věnovaná  objektu CommandBar. Příklady, které  mají ukázat vytváření  přidávání příkazů do vestavěných  panelů nástrojů  či vytváření  vlastních panelů nástrojů  jsou   asi  příliš  jednoduché.  Další část v deváté kap. je věnována automatizaci, tedy  řízení jedné aplikace z jiné aplikace.  Popsány  jsou  funkce  CreateObject  a GetObject, které slouží k vytvoření  instancí jiných aplikací. Příklady v této  části  jsou  o  něco  složitější. Na  třiceti stránkách v desáté kap. o sdílení databází je  popsáno v řadě jednoduchých,  jako vejce vejci si  podobných  příkladech  zamykání  záznamů ručně i pomocí programu,  nastavení  hesla   databáze  i  modulu,  zamykání stránky. Značný prostor je  věnován přidávání i odstraňování uživatelů, skupin  v katalogu a v  závěru použití transakcí. Jedenáctá kapitola  je o replikování  databází. Po objasnění pojmu  replikace  následuje  popis programování  pomocí JRO a popis novinek v  replikaci v Accesu 2000. Pak  jsou v řadě prográmků popsány  techniky programování pomocí  objektů JRO. Dvanáctá kapitola  popisuje řešení pomocí  projektů aplikace Access  a aplikace  MSDE. Dost nesrozumitelně pro  méně zkušeného programátora ukazuje jak  vyvíjet aplikace  typu Projekt  aplikace ACCESS,  práci s tabulkami,   pohledy, uloženými   procedurami,  sestavami a formuláři.  Čtenář  se  např.  nedozví,  co  je to uložená procedura.  Poslední kapitola je o sadě aplikací MS Office 2000 Developer Edition.

     Dalším nedostatkem knihy je,  že se na obrázcích střídá česká  a anglická  verze  Accessu  a někdy  nesouhlasí popis obrázku s tím, co je na obrázku. Příklady  jsou  často  příliš  jednoduché, neukazují čtenáře možnosti programu v plné šíři a nejsou vždy dostatečně jasně a podrobně   popsány   a   autor   nepostupuje  při  výkladu systematicky, ale  výběrově. Nevykládá např.  systematicky  všechny   objekty,   kolekce,  metody a vlastnosti. Zřejmě by to  mělo za následek podstatně větší rozsah  knihy, ale  čtenáři by  to asi  přivítali. Ani překlad není zcela bez chyb, obsahuje sice minimum  překlepů ale překladatel překládá v textu  i  např. názvy   událostí  a  evidentně  si plete předložky s  a z .  Kniha si asi  najde čtenáře, jen  nevím, jestli splní to, co si od ní čtenáři slibují.

     Zapůjčilo knihkupectví Lejhanec, Sladkovského, Pardubice

dr.vasicek@atlas.cz

Psáno pro Chip, zveřejněno v Chipu 1/2002 na Chip CD v adresáři chplus/knihy

RNDr.Karel Vašíček,Družstevní   117,530 09   Pardubice


 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012