Steve Shah: Administrace systému Linux-podrobný průvodce začínajícího administrátora, Grada 2002, Praha, cena 540 Kč, str. 534, ISBN 80-7169-586-6

Knih o Linuxu v poslední době s jeho rychlým nástupem přibývá. Tato rozhodně patří k těm lepším. Chtěl jsem ji označit jako vynikající, ale pár slabších  míst přece jen má.. Je rozdělena do 27 kapitol. Třech příloh, včetně česko-anglického slovníčku a rejstříku. Ten by měl být rozsáhlejší než pět stran. 1. kapitola popisuje hlavní rozdíly mezi Windows 2000 a Linuxem a přednosti posledně jmenovaného a výhody volně šiřitelného  software. Následuje kapitola o instalaci Linuxu jako serveru  v distribuci Red Hat.  Ta je sice nejrozšířenější, takže tento popis vyhovuje nejvíce čtenářům, ale neškodilo by, aby někdo povolaný napsal i knihu např. o SUSE Linuxu. Protože je kniha novějšího data, nechybí kapitola o Gnome a KDE uvozená pár slovy o historii X Windows. Podle mého názoru budou knihu číst především programátoři a ti zvládnou konfiguraci těchto správců oken i bez knihy. Navíc se zde opakovaně vyskytují  rozdíly mezi  textem a skutečným obsahem odkazovaných screenshotů..Aministrace systemu Linux-obr- pro větší obr. klikni Kapitola 6.o instalaci se zaměřuje na správce distribuce Red Hat RPM. Předností 5. kapitoly o správě uživatelů je část o PAM. Slabší je část o příkazovém řádku. Zde se nabízí širší a srovnání s knihou Marka G. Sobela:  Linux praktický průvodce. Recenzovaná část je slabší právě v kap. 6. Popis příkazů je velmi stručný, obsahuje často odkaz na manuálové stránky, chybí mnemotechnické  vysvětlení zkratek jednotlivých voleb příkazů.. Nemyslím, že by knize uškodil doplnění  30-50 stran navíc. Kromě toho je zde málo příkladů a chybí výpis výsledků aplikace příslušného příkazu.

 

        Nedokončeno

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

                                                                         

Naposledy změněno: 19. 12. 2012