Adobe PhotoShop 7.0. Oficiální výukový kurz, SoftPress, Praha 2003, 528 str., váz., cena 595 Kč včetně CD ROM, ISBN 80-86497-39-9

Knihu napsali odborníci firmy Adobe Systems, a tak se mohou naši čtenáři naučit pracovat s programem prostřednictvím těch nejpovolanějších. Kniha je rozdělena do 18 lekcí a zahrnuje i výklad práce s programem ImageReady. Za nedostatek považuji, že se v knize souběžně pomocí zpřesňujících poznámek v textu vykládá jak PhotoShop, tak ImageReady. Vhodnější by podle mého byl samostatný výklad obou programů. Je třeba uvést, že 14, 15.a 16 kapitola se podrobně zabývají výkladem práce s ImageReady a tedy zpracováním grafiky pro web. V textu jsou rovněž poznámky pro uživatele počítačů Mac. Předností je přiložené CD s trialovou verzí programu a všemi příklady z knihy. Kniha vyniká dobrým překladem pana Martina Bartela. Je velmi pečlivě připravena, bez překlepů a pravopisných chyb. Snad lze vytknout jen termín „klávesa SPACE“ na str. 110, jde samozřejmě o mezerník. Na str. 239 v 5. odstavci je gramatická chyba „aby jste“. Obrázky jsou černobílé, ale kniha má rozsáhlou barevnou přílohu. Navíc jsou všechny příklady probírané v knize na CD ROM. Za drobný nedostatek považuji, že se v příkladech uvádí např.. stiskněte klávesu SHIFT či CTRL, ale čtenář se explicitně nedozví, jaký efekt je spojen se stiskem této klávesy. Předností naopak je, že autor pouze nehovoří o té či oné ikoně, ale ta je v knize vždy zobrazena. Za klad považuji, že kniha neobsahuje odkazy typu „informace si najděte v nápovědě“, ale obsahuje výpisy z nápovědy. Rejstřík mohl být rozsáhlejší.. Pozitivní rovněž je, že kniha popisuje jak americkou, tak českou verzi programu

 

Již v úvodu se mi však nepodařilo podle knihy realizovat obnovení výchozího nastavení předvoleb. V kapitole 8 je překladatel v rozporu s kapitolou 1, kde nástroj “Brush“ z panelů nástrojů překládá jako „Štětec“, ale v 8. kap. jako „Stopa“


 

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro Chip, zveřejněno v Chipu 6/2004, na Chip CD v adresáři chplus/knihy

Naposledy změněno: 19. 12. 2012