Libor Kříž: Komprimační a archivační programy., Praha, Computer Press 2002, cena 119 Kč, str. 115, ISBN  80-7226-757-4

 

Kniha nese označení kompletní popis WinZip 8.1, WinRAR, 3.0 , PowerArchiver 8, Winace 2.11 a NTI Backup  Now! Deluxe 2.5.,12, ale není to tak docela pravda. Kompletně popisuje jen WinZip  8.1 včetně instalace a jednotlivé režimy práce s programem a varianty komprese a dekomprese archivů, u ostatních programů  se popisuje jen význam jednotlivých položek  menu a konfiguračních dialogů.. Program WinZip čtenář podle knihy hravě zvládne a když si přečte tuto kapitolu, pochopí i práci s ostatními programy. Ale ten úplný popis mohl být i o ostatních programech. Navíc je trochu nelogické, proč si autor vybral pro detailní popis  právě WinZip, když z výkonnostních testů uvedených v knize vyplývá, že nejlepším programem je WinRAR.Zřejmě tím důvodem bylo velké rozšíření WinZipu.. Autor popisuje WinRAR 3.0 a asi netuší, že existuje minimálně verze 2.90, která byla Panem Kabeláčem počeštěna.

V první kapitole autor popisuje, co je to komprese  ať už bezztrátová nebo ztrátová,  fyzická a logická, symetrická a asymetrická,  adaptivní a neadaptivní. Užitečná je kapitola o zálohování vypálením na CD pomocí programu NTI Backup Now!, která je popsána detailně. Přínosem je slovníček pojmů a přehled klávesových zkratek všech popisovaných programů, rejstřík mohl být podrobnější..

Kniha je přesto užitečná zejména pro méně zdatné uživatele, ti úplní diletanti většinou takovou literaturu stejně nečtou : Jednoduchou možností jak knihu zlepšit, by bylo přidat ke knize CD ROM se všemi programy. Je pravda, že programy jsou asi k dispozici na CD ROM v počítačových časopisech, ale cílová skupina čtenářů takové časopisy stejně nečte.Druhou o něco pracnější , by pak bylo doplnění programu o popis komprimačních programů pro Linux.

Kniha je napsaná dobrou češtinou s minimem překlepů a bez pravopisných chyb

 

dr.vasicek@atlas.cz,

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, 46-6401520, 605-848934

                                                                         

Naposledy změněno: 19. 12. 2012