Dörner Klaus, Ursula Plog: Bláznit je lidské. Učebnice psychiatrie a psychoterapie, Grada Publishing, Praha, 1999, 356 str. váz., cena 890 Kč, ISBN 80-7169-628-5

Recenzovaná kniha je překladem třetího vydání knihy známých německých psychiatrů. Je doporučena jako odborný text ve státech Evropské unie. Kniha má nadstandardní provedení a proto také vyšší cenu. Vyniká kvalitním překladem známého českého odborníka MUDr. Jana Lorence. Součástí knihy jsou dva rejstříky: jmenný a věcný. Mohou ji číst také vzdělanější pacienti a jejich příbuzní. Je rozdělena na kapitoly o profesionálech v psychiatrii, mentálně postižených, mladých nemocných, lidech s obtížemi se sexualitou, schizofrenicích, lidech s mánii, depresemi, závislostmi, neuroticích, lidech, kteří zabijí sebe i druhé, organicky podmíněných syndromech, problémech starých lidí, životním prostoru, historii psychiatrie, socioterapeutických technikách, somatických terapeutických technikách, psychoterapeutických technikách. Celkem má kniha 17 kapitol. Autoři mají za sebou mnohaletou psychiatrickou praxi v různých pozicích a na kvalitě knihy to je znát. Kniha byla autory opakovaně přepracována.

Seznam literatury je po každé kapitole a překladatel bohužel nedoplnil seznam vhodné české literatury. Laik, který není v denním kontaktu s psychiatrickou problematikou tak bude obtížně hledat další informace.

Autoři podrobně seznamují s jednotlivými typy postižení, jejich sociálními předpoklady. Na řadě příkladů ukazují, jak komunikovat s nemocným člověkem a příbuznými. Ukazují na nutnost léčit nejen nemocného, ale pracovat také s jeho rodinou. Rovněž ukazují úlohu jednotlivých pomáhajících profesí, seznamují s možnými úskalími práce těchto pracovníků.. Vycházejí z rozsáhlého seznamu prostudované literatury a také často citují. V kapitole o historii psychiatrii mohl překladatel doplnit poznámku o českých zemích. Zaujala mě kapitola o organicky podmíněných syndromech, protože jsem nevěděl, že se např. neurologické potíže mohou projevovat jako psychické potíže. V této kapitole by neuškodil podrobnější výklad i pro pacienty-laiky.

Nabízí se srovnání s knihou Petra Styxe: O psychiatrii, o níž jsem psal v Klubku 1/2004. V porovnání s touto knihou je kniha „Bláznit je lidské“ rozsáhlejší a obsahuje podrobnější popis jednotlivých psychických poruch, obsahuje také popis psychoterapii a popis léků a jejich použití

Kniha „Bláznit je lidské“ pomůže i pacientům, kteří získají širší náhled na jejich chorobu a dozvědí se o problematice duševních nemocí nové informace, které jim jejich lékař nemůže z časových důvodů sdělit.

 

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro Neviditelného psa

Naposledy změněno: 19. 12. 2012