EMCalc 2.5 verze Profi


 

kalkulačka s pokročilými funkcemi.


 

Provádíte často výpočty a kalkulačka, která je součástí Windows Vám nestačí? Kupte si program EMCalc. Musím uvést, že jsem učitel matematiky a deskriptivní geometrie, ale kalkulačku z Windows jsem nikdy nepoužil. Se svými žáky počítáme ručně na papír a nepoužíváme ani normální kalkulačku. Je to proto, že školské úlohy jsou vesměs koncipovány tak, že použití kalkulačky prostě nepotřebují. Přesto jsem využil příležitost vyzkoušet kalkulačku EMCalc firmy EMDAT z Brna ( www.emdat.cz/emcalc/index.php ). Při zadávání adresy webu ji musíte zadat tak, jak je uvedeno v závorce. Jinak není stránka nalezena. Dostal jsem informaci od autorů programu, že chybu již opravili, ale adresa www.emdat.cz/emcalc stále podle mých zkušeností nefunguje


 

Program je dodáván v plastovém pouzdře a dvěma návody, jeden má 160 stran formátu A5 a druhý menší 42 stran formátu A6. Ta silnější a graficky propracovanější příručka se k programu dodává za příplatek. Obě příručky začínají stylově výrokem Bernarda Bolzana, nejvýznamnějšího českého matematika všech dob. Pro neznalé: otec Bolzana pocházel z Itálie a po příchodu na území Čech přijal jméno podle známého italského města.


 

Doporučená konfigurace: Pentium II 266 MHz, paměť 64 MB, 100 MB volného místa na hard disku, grafika 1024x768 True color, CD mechanika

Minimální konfigurace: min. Pentium 90, paměť 16 MB, 5 MB volného místa na hard disku, grafika 640x480, 256 barev

Operační systém: MS Windows 95/98/ME/2000/NT

Není uveden MS Windows XP a nevím, zda to odpovídá skutečnosti, nebo si pod systém NT nemám dosadit i verzi XP. Jedná se však zřejmě o překlep, protože dále v příručce je verze XP zmiňována. Výrobci mi napsali, že mi dodávají verzi Profi, ale příručka se týká verze Standard.

Program existuje i v freewarové verzi, která je částečně omezená. Verze Profi má proti verzi Standard implementován matematický aparát pro podporu numerické analýzy v oblasti lineární algebry. Toto rozšíření je použitelné v oblasti matematického modelování, např. výpočtech poměrů ve střídavých elektrických soustavách, rozložení elektromagnetických polí, proudění v kapalinách, pevnostních výpočtech materiálů a prutových soustavách nosník.

 

Rozšíření verze 2 proti verzi 1.1.

Zápis komplexních čísel v běžných notacích, podpora komplexních proměnných a funkcí komplexní proměnné, komplexní aritmetiky, generování datových řad funkcí komplexní proměnné, kartézské grafy a grafy v Gaussové komplexní rovině, zavedení vektorů proměnných, import a export vektorů proměnných ze (do) souboru nebo statistiky.

Další novinkou je podpora Eulerovy konstanty e (základ přirozených logaritmů), podpora výpočtů s procenty pro operátory násobení a dělení pomocí postfixu %, míchání postfixu inženýrské notace se symbolem imaginární jednotky komplexních čísel. V návodu se hovoří o postfixové matematické notaci. Nejsem inženýr a o tomto způsobu zápisu čísla jsem nikdy neslyšel. V oblasti lineární algebry je novinkou řešení lineárních rovnic s reálnými nebo komplexními koeficienty pomocí Gaussovy eliminační metody . Soustava lineárních rovnic je určena maticí čtvercovou a regulární (matice s determinantem různým od 0) symetrické i nesymetrické.

Další novinkou, o které se explicitně zmíním, je možnost programovat úlohy v jazyku BASIC.

Pokud si program nezaregistrujete, přejde po 30 dnech do freewarové verze. Po zaregistrování máte zajištěnu technickou podporu e-mailem, telefonicky nebo písemně.

V příručce nechybí návod, jak lokalizovat program do jiných jazyků. Výrobce dodává program kromě češtiny také s anglickou a německou lokalizací..

Výpočty používají podmnožinu reálných čísel realizovaných 80 bitovým datovým typem extended, rozsah čísel je dán intervalem 3,6E-4951..1.1E4932 vše + i -. Tato přesnost je dostatečná, neboť zachovává 19 platných číslic.. Totéž platí i pro reálnou i imaginární složku komplexních čísel. Na straně 47 silnější příručce je definována rovnost komplexních čísel a matematický symbol „a současně“ je v příručce reprezentován symbolem stříšky. Možná by neškodilo, kdyby autor příručky použil dokonalejší program vhodnější pro matematickou sazbu než je ten, který použil.

Program umožňuje použití zápisu čísel v dekadické (desítkové) , dvojkové (binární), osmičkové (oktalové) i šestnáctkové (hexadecimální) soustavě. Při zápisu výrazů se mohou mixovat všechny tyto soustavy, vnitřně však výpočet probíhá dekadicky. Jednoduchý je převod z jedné číselné soustavy do jiné. Stačí zapsat výraz a přepnout zobrazení formátu zobrazení displeje do jiné soustavy. Program umožňuje vkládat celou řadu fyzikálních konstant do výrazu. EMCalc má 8 vstupních polí pro vkládání hodnot proměnných, umožňuje však definování neomezeného počtu proměnných, tvrdí to alespoň originální příručka. Jednoduše lze kliknutím na jméno proměnné a následným zadáním jejího názvu změnit název v proměnné ve formuláři pro vstup proměnných. Chybí mi jednoduchá možnost změnit formulář pro vstup proměnných na výchozí seznam proměnných, jestli jsem to správně pochopil lze to jen smazáním uživatelských proměnných. Je možné rovněž zobrazit graf funkcí- křivek. Je to možné jen u funkcí- křivek, které si uživatel vybere ze seznamu. Je zde možnost vybírat, je-li křivka zadána rovnicí y=f(x), nebo když jsou proměnné zadány parametricky. U druhé varianty je více možností. Dalším studiem návodu jsem dospěl k názoru, že je možné zobrazit grafy i jiných funkcí, musí však být zadána datová řada příslušné proměnné. Dokonce je možné zobrazit v jednom obrázku grafy celé množiny funkcí. Navíc poklepáním na podokno grafu v hlavním oknu programu se zobrazí okno grafu s dalšími možnostmi.

Pro řešení soustav lineárních rovnic, které mají velký význam v matematice a četné aplikace v řadě jiných oborů, slouží samostatný formulář programu. Vstupní data soustavy lze rovněž načíst ze souboru a rovněž uložit do souboru. Možný je rovněž export výsledků do souboru Excelu. Podle mého názoru nemá autor příručky pravdu, když uvádí, že pokud je matice soustavy singulární (determinant matice je roven nule), nemá soustava řešení. (viz str. 93 silnější příručky). Přesnější je, že nemá jediné řešení a může mít nekonečně mnoho řešení. Řečí matematiky bych uvedl, že množina řešení v tom případě tvoří vektorový prostor. Zajímavá je možnost zadávat soustavu lineárních rovnic v editoru rovnic nikoliv maticí soustavy, ale i s názvy neznámých. Tato možnost má však několik omezení.

Součástí EMCalcu je vestavěný programovací jazyk BASIC, který poskytuje rozsáhlé možnosti, které však nejsou v návodu podle mého názoru dostatečně ilustrovány příklady. Uveden je příklad numerické integrace. Tento příklad je podrobně vysvětlen. Bohužel další příklady v příručce nejsou. Ke každému příkazu BASICu je uveden jednoduchý ilustrační příklad. Ten však čtenáři neukáže v celé šíři možnosti programování programu EMCalc.

K rozsáhlejší příručce je možno uvést, že je psána dobrou češtinou a obsahuje jen pár překlepů. Neuškodil by přístup step by step. Tedy postupný popis použití programu na jednoduchých příkladech. Stručnější příručka je podmnožinou rozsáhlejší příručky.

Program EMCalc 2.5 Profi je velmi kvalitní program s řadou možností, které nemusí být zřejmé na první pohled. Svádí k tomu jednoduchý úsporný vzhled hlavního okna. Teprve po prostudování příruček získá uživatel představu o použití programu. Neuškodil by větší počet příkladů v příručkách. Program během používání nejevil známky žádných zjevných chyb. Autoři mi napsali, že obsah příruček představuje jen asi 80% možností programu. Je to pochopitelné. Autoři program neustále zdokonalují, a tak příručka nestačí reflektovat všechny modernizace programu. Neuškodil by však čas od času vydat aktualizační příručku. Samozřejmě program EMCalc není možné srovnávat s rozsáhlými balíky jako je MatLab. Program EMCalc dobře poslouží tomu uživateli, který si MatLab nemůže kvůli jeho ceně dovolit.

 

 

dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, 605848934, 46-6401520

Psáno pro Chip  bude zveřejněno na Chipu 7/2004

Naposledy změněno: 19. 12. 2012