Excel 2002(Martin Kořínek),  Kopp, České Budějovice 2001, 176 str., 129 Kč, ISBN 80-7232-156-0

 

Kniha se skládá z 11 kapitol, včetně dodatku (klávesové zkratky) a překvapivě rozsáhlého rejstříku. Je určena začátečníkům. První dvě kap. jsou  motivační  a obsahují informace o typograf. zpracování  a o hw požadavcích Excelu a o základech práce. Zde autor není zcela srozumitelný, když  používá spojení „pod tlačítkem Start“. Myslí tím: stiskem tlačítka Start se objeví položka  v nabídce Start atd. Po této rozsáhlé kapitole autor vysvětluje kopírování, přesouvání, vyjmutí a odstranění buněk a práci s více listy v sešitu. V 5. kapitole o práci s dokumentem je v oddílu o vytváření nového souboru překlep, když autor tvrdí, že se k tomu používá klávesová zkratka CTRL-A místo správného CTRL-N. Snad jediné dvě kapitoly, kde se čtenáři dostalo nějaké relevantní informace,  byly 6. a 7., které byly o vytváření grafů a práci s databázemi a styly

Autor přijatelným způsobem objasňuje problematiku. Kniha je srozumitelná, čtivá. Začátečník se pomocí knihy základy Excelu 2002 slušně naučí, ovšem čtenáři Softwarových novin to asi nebude stačit. Kniha mi připadá o trochu slabší než kniha o Wordu 2002

Předností knihy je  slušné metodické zpracování problematiky. Autor   mohl zařadit  do závěru kapitol nějaká cvičení pro čtenáře.. Ti by asi   rovněž přivítali  výklad  jednotlivých  funkcí použitelných při výpočtu v buňce.

Hodnocení: 6

 

dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel Vašíček,  Družstevní 117, 530 09 Pardubice, 0605 848934, 040-6401520

Psáno pro

Naposledy změněno: 19. 12. 2012