FormFiller 3.0


 

Program FormFiller je produktem pražské firmy MagicWare s.r.o, jestli jsem však správně pochopil tak MagicWare divizi zabývající se tímto programem prodal firmě Virtual Magic. Domovská stránka programu www.ff.cz však zůstala zachována

Po dlouhém čekání uživatelů dospěl FormFiller do třetí verze. Program slouží pro zpracování, vytváření a tisk elektronických verzí běžně používaných formulářů. V okně programu zjistíme, že k dispozici jsou elektronické formuláře z následujících oborů: banky a spořitelny, celní tiskopisy, Česká správa sociálního zabezpečení, Český statistický úřad, Městský úřad, Ministerstvo financí, vnitra, osobní doklady, pojišťovny, poštovní tiskopisy, stavební záležitosti, účetní formuláře, Úřad průmyslového vlastnictví, živnostenský úřad. Celkem cca 350 formulářů. Další elektronické formuláře jsou k dispozici na www.form.cz, a (cca 1200 formulářů, server je zaměřen na PDF) na www.ff.cz/formulare.asp, kde je k dispozici cca 600 formulářů, které jsou registrovaným uživatelům zdarma.


 

Instalace

Instalace odpovídá běžnému standardu. Je podrobně popsána v dodávané příručce. Přesto se mi nepodařilo program nainstalovat na první pokus. Po první instalaci šel spustit jen pod uživatelským účtem administrátora. Po konzultaci s technickou podporou se mi problém podařilo odstranit. Pak se však chybně zobrazovaly v okně, kde si uživatel může zvolit formulář, znaky s diakritikou. Tento problém se mi ani ve spolupráci podporou nepodařilo odstranit. Ale později mi z technické podpory poslali soubor, který by to měl vyřešit. Problém možná vznikl proto, že používám nastavení pro občany s horším zrakem (vidím ale stále dobře)


 

Příručka uživatele

Příručka uživatele, která má název Průvodce uživatele, má cca 150 str. Je rozdělena do 21 kapitol, včetně horkých kláves, nebo chcete-li klávesových zkratek a vysvětlivek k osobním údajům (viz dále) a popisu jednotlivých položek (hesel, jak to označuje příručka) menu. Má pěknou grafickou podobu, nejsou v ní žádné zřejmé chyby věcně, ani gramatické nebo nadměrný počet překlepů. Pouze na str. 17, kde je obrázek okna programu s popiskami jednotlivých částí, míří některé šipky jinak než by měly. Návod je společný pro všechny typy programu: Light, Standard a Profi. Chybí mi však rejstřík a písmo by mohlo být větší. Příručka však např. Uvádí některé pojmy známé z používaní Windows a minimální a doporučenou konfiguraci počítače potřebnou pro práci s programem.


 

Minimální a doporučená konfigurace počítače

Minimum: PC, procesor Pentium 233 MHz a vyšší, 64 MB RAM, 20 MB volného místa na HD. CD mechanika, MS Windows 9x a vyšší.

Doporučená konfigurace: Pentium 1 GHz, 128 MB RAM, 200 MB volného místa, MS Windows Me a vyšší


 

Novinky verze 3.0

Verze 3.0 umožňuje uchování často používaných dat uživatele, které často používá při vyplňování formulářů a jejich opakované používaní bez opětovného vkládání. Tyto údaje jsou v řeči příručky označovány jako Osobní údaje. Práce s Osobními údaji není úplně intuitivní, musel jsem mít v ruce návod. Úpravou prošla i nabídka operátorů při vkládání vzorců do kolonek formulářů. Není však možné např. při práci s textovými položkami používat operátor >. Tento operátor však podle mých zkušeností bývalého programátora stejně nebyla schopna většina uživatelů správně používat. Program umožňuje formátování dat ve formulářích, vyhledávání textů ve vyplněných kolonkách formulářů, vyčištění formuláře, skenování obrázků určených na pozadí formulářů přímo z programu. To však nejsou všechny změny.


 

Rozdíly mezi verzemi Light, Standard, Profi

Verze Standard proti verzi Light umožňuje propojení s databázemi. A verze Profi obsahuje navíc možnost vytváření čárového kódu, tiskový procesor, který umožňuje sledovat postup při tisku a eventuální pozastavení tisku. Další rozšíření verze Profi explicitně neuvádí. V příručce jsou však graficky odlišeny části, které jsou určeny pro verze Standard a Profi.


 

Práce s databázemi

Práce s databázemi umožňuje spolupráci s celou řadou běžně rozšířených programů pro vytváření databází. Jako např. dBase, Excel, FoxPro, MS Access (od verze 97). Přímo při práci s programem nabízí FormFiller databáze Oracle, MS SQL databáze, MySQL, Sybase, AS400 a jiné databáze (ODBC nebo ISAM), což by mělo dostačovat většině uživatelů.

Uživatel si při práci může označit ručně řádky tabulky, se kterými má program při tisku formulářů pracovat, nebo vytvářet SQL dotazy. Editovat tabulky však FormFiller neumožňuje, není to databázový program, uživatel musí použít program, ve kterém tabulku vytvořil. Při práci lze vytvářet vzorce využívající jednotlivé položky databáze a vzorce vkládat do kolonek formulářů.

Vzorce lze vkládat pomocí průvodce nebo „ručně“ tedy přímým zápisem do kolonky. Na 11 stránkách příručky jsou popsány použitelné vzorce a na dalších 2 stránkách možná chybová hlášení, které se mohou objevit při práci se vzorci. Vyzkoušel jsem práci s databázemi a musím konstatovat, že to není zcela dotaženo do dokonalosti. Nefunguje to zcela podle návodu, ručně se musí přepínat do definičního modu, ve kterém lze připojovat kolonky formuláře s položkami databáze, ne vždy se přetahováním připojí kolonka s položkou, někdy se musí kliknout na kolonku formuláře, aby šlo připojit položku a někdy ne, nevím proč to nefunguje ve vyplňovacím modu. V definičním modu zřejmě nelze přidat „konstanty“, tedy údaje, které jsou na všech vyhotovených formulářích a negenerují se s databáze. Je-li databáze např. v Accessu nesprávně navržená, což nebývá ojedinělé, pak to pro něj může být menším problémem. Při použití formuláře faktur nešlo jednoduše přidat další stránku, abyste mohli zadat více než několik položek zboží. Nicméně podle informace výrobce o tom uvažují pro další verzi. Ale v současné verzi je tisk faktur z databáze nepříliš dobře použitelné. Po propojení formuláře s databází není nikde znázorněno, že toto bylo uskutečněno. Po konzultaci s technickou podporou jsem zjistil, že vytváření vzorců lze zjednodušit stiskem SHIFT při přetahování položek z okénka s názvy položek tabulky. Nevím, zřejmě mi to uniklo v návodu.

Jestli vyplníte formulář ve vyplňovacím modu údaji a přepnete do definičního modu, abyste vložili vzorce a provedli propojení s databází, pak není vidět to, co jste předtím vložili ve vyplňovacím modu. Závěr: používání databází ve FormFilleru 3.0 by mohlo být jednodušší.


 

Uvedu několik příkladů naprosté nedokonalosti programu: při psaní článku o předchozí verzi programu jsem napsal, že mi jako učiteli chybí vysvědčení. Formulář vysvědčení již program obsahuje, ale jen pro první stupeň. Chybí mi např. možnost spočítat aritmetický průměr žáka. Jiný slovy, jedním programem spočítáte průměry známek, jiným programem vytisknete vysvědčení pro první stupeň, jiným programem pro druhý stupeň, atd. Většina škol už má informační systém pro školy, který toto vše vyřeší. Když jsem pracovníku technické podpory řekl, že program obsahuje jen formulář pro první stupeň, řekl mi, že program neslouží pro tisk vysvědčení. Proč tam tedy formulář je, jsem nepochopil.

Jiný příklad, potřebuji odeslat 40 balíků. Jestli jsem správně pochopil, tak podací lístek mohu vyrobit, ale zřejmě neexistuje možnost, jak jej tisknout více na jednu stránku. Nejde vytisknout adresní štítek, o možnosti tisknout tyto adresní štítek na listy, které se dají koupit v papírnictví ani nemluvě. To lze jednoduše např. Pomocí programu FinePrint, ale o něm není v návodu ani zmínky. Drobný podnikatel si s tímto problémem evidentně nepomůže. Obálky tisknout můžete, ale nikoliv adresní štítky, když na ně potřebujete např. vytisknout údaj o dobírce a ceně balíku. Jiný příklad, když chci tisknout z databáze formulář, zobrazím tabulku a chci vybírat záznamy. Ouha, když chci vybírat záznamy databáze, musím mít zobrazen první sloupek tabulky. Když chci vybírat záznamy podle některého sloupce, na který když najedu, abych podle něj mohl vybírat záznamy, pak pouhé kliknutí myší na záznam, který chci tisknout, není funkční. To jsem však vyřešil tím, že jsem kliknul na záhlaví sloupce, podle kterého chci vybírat záznamy a tím se mi záznamy seřadili abecedně podle hodnoty tohoto sloupce a pak najetím na první sloupec tabulky lze s velkým úsilím vybírat záznamy. Ovšem, zvládne toto nějaká úřednice? Navíc, když najedu, tak, že první sloupec tabulky není vidět, zmizí i informace o záznamech, které chci tisknout.

Co bych ještě uvítal, jsou tvůrci programu vyrobené projekty, které by mohl uživatel hotové použít, např. na agendu spojenou s posíláním balíků. Nemluvě o tom, že když ukončíte práci s projektem, nezobrazí se Vám již postranní lišta, ze které můžete vybírat formuláře.

Když jsem poslal tento článek výrobci s tím, že program opakovaně padá, tak mi napsal pracovník technické podpory, abych jim napsal, kdy mi padá. Když jsem volal, že mi spadl, řekl mi pracovník technické podpory, proč mu volám.


 

Formát formulářů.

FormFiller 3.0 používá jiný formát formulářů než verze FormFilleru 1.x a 2.x. Formuláře z nižších verzí lze však v FF 3.0 běžně otevírat.


 

Projekt

FF 3.0 umožňuje vytvářet projekty, což jsou seskupení formulářů dostupné z jednoho souboru.

Uživatel tak může seskupovat formuláře do smysluplných kolekcí, podle úkolů, které vykonává


 

Cílová skupina uživatelů

Program bude užitečný podnikatelům i organizacím státní správy, kteří často pracují s nejrůznějšími formuláři. Ten, kdo potřebuje vytisknout např. stovky složenek, ten program určitě ocení.


 

Ceny

Verze programu cena bez DPH cena s DPH

 FormFiller 3.0 Light 2450,00 Kč 2915,50 Kč 

FormFiller 3.0 Standard 3950,00 Kč 4700,50 Kč 

FormFiller 3.0 Professional 6400,00 Kč 7616,00 Kč 

FormFiller 3.0 Light UPGRADE 1750,00 Kč 2082,50 Kč 

FormFiller 3.0 Standard UPG 2750,00 Kč 3272,50 Kč 

FormFiller 3.0 Professional UPG 4200,00 Kč 4998,00 Kč


 

Hodnocení

  1. Program se mi jeví po krátkém používaní rovněž nestabilní jako předchozí verze 2.12, kterou jsem měl k dispozici. Po několika letech vývoje by měla být aplikace dokonalejší. Práce s databázemi a vytváření vzorců mohla být propracovanější

  2. Zdá se mi jako vysoká cena verze Profi, která mi připadá jako jediná smysluplně použitelná (pro řadovou úřednici není žádným velkým výkonem jednou za rok vypsat tři čtyři formuláře, pokud jich není mnoho, aby se vyplatila verze Profi), rovněž vysoké jsou ceny za upgrade a cena za jednotlivou licenci při více licencích

  3. Kvalitnější než u předchozí verze se mi jeví příručka, jak obsahově tak graficky


 

Obrázky

OBR-1 práce s formulářem s připojenou databází

OBR 2 Vytváření formulářů uživatelem

OBR-3 Vytváření dotazů při práci s databází


 


 


 


 


 


OBR.1:

OBR.2:

OBR.3:

Naposledy změněno: 19. 12. 2012