FormFiller Standard 2.12

 

Program FormFiller pražské firmy MagicWARE je na našem a slovenském trhu již několik let a je díky článkům v odborném tisku znám odborné veřejnosti. Když jsem program dostal, byl jsem příjemně překvapen pěknou grafickou úpravou krabice, která skrývala CD ROM s programem,  brožovanou černobílou příručkou a  licenčním ujednáním s licenčním číslem a registračním číslem.Působivý design má i booklet CD, trochu horší je to s obálkou příručky,. Ta velkou nápaditostí při  grafickém zpracování nevyniká. Je zcela bílá, brožovaná  a má cca  126 stran a je černobílá. Obálka prozrazuje, že je určena pro  verzi Standard 2.0, i když  program je již  ve verzi 2.12. Krabice s produktem je opatřena přelepkou, která aktualizovala číslo verze na  2.12. Příručka je srozumitelná, plná    obrázků a je v češtině. Našel jsem tam několik pravopisných chyb a překlepů, ale to samozřejmě není podstatné. Příručka používá označení heslo pro položku nabídky, kterou označuje menu, i když se . snaží být důsledně česká. Např.pro statusbar používá označení informační lišta, zažitý překlad je spíše stavový řádek Příručka nemá rejstřík. Na konci příručky je seznam horkých kláves. Docela by mě zajímalo v jakém jazyku je příručka pro Slovensko. Na krabici jsem nikde nenašel cenu, takže jsem si ji musel najít na Internetu na www.ff.cz. Cena verze Light  2.12 je2310 Kč, verze 2.12 Standard 3465 Kč vše včetně DPH. To je více méně standardní cena programu u nás. . Nepříliš výhodné jsou ceny multilicencí. Při 10-19 licencích je cena jedné licence 2425,5 Kč (Standard) respektive 1617 Kč (Light). . Program vyžaduje registraci  u výrobce, je však schopný práce i bez registrace, pouze vložením licenčního čísla. Registrace je nutná pro stahování dalších formulářů  z webu výrobce. Když jsem zkoušel registraci podle vloženého licenčního ujednání dostalo se mně po zadání tam napsané webové adresy oznámení  „Nemáte právo pro přístup na webovou stránku“. V příručce je uvedena jiná webová  adresa. Ale registrace je možná také telefonicky, poštou a e-mailem

Instalace je popsána v příručce, ale  odpovídá současným poměrům, takže se o ní nezmiňuji. Před zahájením používání programu je nutno  provést kalibraci tiskárny, které spočívá ve vytisknutí dvou obdélníků na papír  a změření čtyř údajů a následné vložení do políček dialogového okna

 

Obr. 1 příklad formuláře-daně

 

:

 

            Program slouží k vyplňování a tisku formulářů respektive pro jejich návrh a uchování v elektronické podobě.  Vyplněný formulář je možno vytisknout buď jen vyplněné údaje do originálních formulářů nebo u některých formulářů tisk údajů i s formulářem. Formulář je možné u verze Standard propojit s databází a skýtá také možnost práce s vybranými daty pomocí dotazovacího jazyka SQL.Tvorba formulářů je uživatelským způsobem, je však časově velmi náročná.

 

Obr 2. Tvorba formuláře

 

 

 

 

A firma nabízí službu přípravy specializovaných tématických formulářů.Na základě  zkušeností, které jsem získal při vytváření formulářů,  nemohu doporučit vytváření formulářů samotným uživatelem. Firma MagicWare dodává program s velkým množstvím formulářů ať už České pošty, VZP, Ministerstva financí, České správy sociálního zabezpečení, Úřadu průmyslového vlastnictví,  Živnostenského úřadu, Městského úřadu, pro stavební záležitosti, pro platební styk, účetní a firemní formuláře. Celkem v 17 kategoriích jsem  napočítal  309  formulářů-. Počítal jsem je ručně, pak jsem zjistil, že jejich počet se zobrazuje na stavovém řádku.  Jejich počet není pochopitelně uveden v návodu uveden, aby bylo možno počet formulářů v programu pružně zvyšovat a jejich počet nebyl ve sporu s údaji v příručce... Na webové stránce jsou další formuláře např. pro ČSOB, Komerční banku, Českou pojišťovnu, Český statistický úřad, Evropský soud pro lidská práva, celní tiskopisy, personalistiku, pracovně právní tiskopisy včetně některých formulářů určených pro Slovensko. Firma spravuje server www.form.cz, který představuje jako největší souhrn  elektronických formulářů na českém Internetu. Program není pochopitelně určen pro domácnost, ale pro státní úřady a podnikatele, např. pro daňové poradce.

V návodu  jsem nebyl schopen dohledat, co je nového ve verzi Standard 2.12, (protože příručka je určena pro verzi 2.0) , našel jsem to v elektronické nápovědě. Hlavní novinkou verzí 2.0 - 2.1 Standard je možnost propojení kolonek formuláře s externí databází. Využít lze jakoukoliv databázi, která pracuje s rozhraním ODBC. Toto rozhraní zaručuje širokou paletu databázových formátů, např. aplikací dBASE, Paradox, MS Excel, MS FoxPro, MS Access, dBase, Oracle Server, MS SQL Server a další.

S daty externí databáze lze dále pracovat, vytvářet dotazy pomocí jazyka SQL. Údaje zpracované a archivované v databázové aplikaci lze vložit do jednoho, či několika formulářů a využívat možnosti tisku vybraných záznamů.

Aktualizovaná verze 2.1 pak přidává automatické převádění čísel na slovní vyjádření, rozšíření nabídky formulářů poskytovaných zdarma a několik desítek drobných změn a vylepšení, o která si uživatelé nejvíce žádali

 

            Verze  Standard umožňuje propojení klíčového prvku formuláře s externí databází a je to realizováno přetahováním příslušného názvu databáze pomocí myši na příslušnou kolonku.  Toto propojení je však možné i ručně vložením pole DB(„název sloupce“) do příslušné kolonky elektronického formuláře. Výběr záznamů databáze je možné provést buď dvojitým kliknutím na příslušný záznam nebo z formuláře, kde je možno volit z možností aktuální záznam, všechny záznamy,  výběr záznamů.. Při propojování formuláře s databází občas program spadl. Dále  jsem zjistil, že nejnovější MS Office, který program zná, je Office 97. Při přetahování sloupců do formuláře v definičním zobrazení ( v jiném to nejde) bylo obtížné přesně umístit  položku do příslušné kolonky ( to je problém ve všech podobných programech při podobném stylu práce) . Při přetahování se nad jménem sloupce zobrazuje křížek, který občas zmizel a bez něj není možné umístění názvu sloupce. Pomohlo teprve kliknutí na kolonku a následnou aktivaci režimu VZORCE nebo VYPLŇOVACÍ  REŽIM  a ruční vepsání textu nebo vzorce. Pokud přepnete z definičního do vyplňovaného režimu z nabídky ZOBRAZIT, ve kterém je možno tisknout a chcete znovu přepnout do definičního režimu, musíte poté zapnout   v nabídce Databáze  možnost Sloupce tabulky/dotazu. To mi nějakou dobu trvalo, než jsem na to přišel.

 

Obr 4. Propojování formuláře s databází-vkládání sloupců ručně a přetahováním

 

 

 

Obr 3. Propojení formuláře s databází

 

 

 

 

 

 

            Postup vytváření formulářů je popsán v návodu.  Při vytváření je možno použít řadu objektů např. čáru, obdélník, elipsu, text, obrázek, textové pole, víceřádkové pole, formátované pole, zatržení, výběrové pole a to buď z menu nebo panelu nástrojů.  Při tvorbě formulářů pomůže i to, že je možné zobrazit mřížku, která pomáhá přesnému umístění objektů. Formátované pole umožňuje přesné umístění každého písmene při vyplňování formulářů uživatelem.Při definování formuláře je možno použít obrázku na pozadí formuláře tak, že na pozadí nového listu formuláře je vložen obrázek (naskenovaný formulář) buď ve formátu BMP nebo PCX. Výběr sice není  příliš rozsáhlý, ale aplikace, kterými upravujeme sken, umožňují  uložit  obrázek v formátu, který je potřeba. Obrázek vložený na pozadí je  vodítkem při  vytváření elektronické podoby formuláře. Bitmapu po naskenování je možné v aktuální verzi programu  2.12 upravit přímo ve FormFilleru. Do kolonek formuláře je možno vkládat vzorce. To je možno využít např. při podání daňového přiznání.. Základní  princip práce je podobný  jako v tabulkových kalkulátorech a podobá se programování v jazyku Basic.. Napočítal jsem cca 70 vestavěných funkcí, které je možno použít ve vzorcích… Např. funkce pro práci s časem, převody jednotek velikosti úhlů, logické operace, goniometrické, cyklometrické   a hyperbolické funkce, mocninové  (tak jsou označeny v příručce ) funkce včetně logaritmů . Program nemá zabudovanou funkci obecného logaritmu a ne každý si poradí s jeho vyjádřením pomocí přirozeného nebo dekadického logaritmu, které jsou k dispozici.  Vzorce  je možné zadávat dialogovým způsobem.  Program automaticky neprovede konverzi při spojení textového údaje a čísla, je třeba použít  explicitně konverzních funkcí.

Formuláře vytvořené v nižších verzích FormFilleru řady 1.x mají jako soubory odlišný formát od souborů řady 2.x. Je to proto, že celá řada byla vyvíjena ještě pro  MS Windows 3.x. Zvětšené nároky na grafické prostředí formulářů vedly k nutnosti nového formátu formulářů. Vzájemná použitelnost formulářů  v obou existujících řadách je možná pomocí importu.a exportu. Vzhledem  neslučitelnosti funkčních možností při tvorbě formulářů, se na formuláři nezobrazí objekty, které nejsou použitelné ve verzi 1.x. Zruší se tak vzorce a objekty, které nepodporuje předchozí verze programu.

            Pro ulehčení práce s formuláři slouží projekt, což je seskupení formulářů dostupné -z jediného souboru.. Jde o složku, vytvářející stromovou strukturu, ve které je několik dokumentů. Do projektu je možno vložit více formulářů, které mají něco společného a ve zvoleném pořadí. Projekt je možné mít otevřen při práci pouze jeden. Soubor projektu ve skutečnosti neobsahuje vložené soubory, ale pouze odkazy na ně. O tom, že tato projekty a jejich vytváření  je teprve na začátku svědčí to, že změny v jednotlivých formulářích je nutné ukládat zvlášť a nikoliv pomocí volby Zavři projekt či Ulož projekt./

 

Program nemá ve svém oboru konkurenci a firma toho nezneužívá a neustále rozšiřuje své služby a počet formulářů i možnosti programu.. Práce s programem je jednoduchá a intuitivní. Program je občas nestabilní. Při vyplňování vícestránkového formuláře mi trvalo dlouho, než jsem přišel jak přejít na další stránku formuláře. Jde to jen z hlavní nabídky LIST. Lepší by bylo nějaké tlačítko v okně formuláře, k dispozici nebyla ani místní nabídka. oJsem učitel a tak mi chyběla možnost tisknout vysvědčení. Na štěstí jsou k dispozici jiné komplexní programy určené pro školy, které toto kromě jiného dokážou.

 

Minimální konfigurace:

PC IBM kompatibilní

Procesor Pentium 100 MHz

RAM 16 MB

10 MB volného místa na pevném disku

OS MS Windows  95,98

 

Doporučená konfigurace

Procesor Pentium 233 MHz

RAM 64 MB

CD ROM

MS Windows  95 OSR 2, MS Windows 98, MS Windows  NT 4.0

 

Použitá konfigurace:

AMD Duron 800 MHz

RAM 256 MB

MS Windows 2000

 

dr.vasicek@atlas.cz

 

Psáno pro Chip 11/2002 str. 142

Naposledy změněno: 19. 12. 2012