Fred Piper, Sean Murphy: Kryptografie. Průvodce pro každého. Praha, Dokořán 2006, váz. 160 str., 165 Kč, ISBN 80-7363-074-5.


 

Autory knihy jsou profesor matematiky Fred Piper a profesor počítačové bezpečnosti Sean Murphy. Kniha je stručným přehledem šifrovacích metod. Vznikla na základě semináře magisterského studia v oboru informační bezpečnosti na Londýnské univerzitě. Na rozdíl od minulosti, kdy šifrovací metody byly záležitostí jen tajných služeb a spiklenců, dnes se dotýká každého, kdo chce bezpečně komunikovat po síti. Po krátkém terminologickém úvodu začíná Caesarovou šifrou a končí zabezpečením bankomatů a mobilních telefonů. Neobsahuje prakticky žádný matematiky aparát, je tak přístupná širokému okruhu čtenářů. Jako matematik bych uvítal spíše hlubší popis matematického aparátu, ale pak by nebyla zřejmě tak dobře prodejná. Prostě takové knihy se dnes píši a prodávají a zájemci o hlubší výklad musí hledat informace jinde. Na podobné téma vyšla již v Česku u stejného nakladatele kniha Simona Singha Kniha kódů a šifer. Ta na rozdíl od knihy Kryptografie obsahuje i historii šifrování a dešifrování. Zřejmě proto, že to napsal již někdo jiný, nezabývá se touto problematikou kniha Kryptografie. Na druhou stranu obsahuje stručný popis známého šifrovacího programu Freda Zimmermanna PGP, se kterým jsem obeznámen a popis v knize plně stačí k rutinní práci s tímto programem. Překladatel se nezmiňuje, že v Česku vyšla celá kniha věnovaná PGP od Simsona Garfinkela v nakladatel Computer Press, která je však staršího data.

Kniha má včetně Úvodu devět kapitol a obsahuje také stručný seznam odkazů na webové stránky a doporučené literatury. Odborný poradcem překladatelem byl Vlastimil Klíma, známý český odborník na tuto problematiku. Škoda, že český překladatel nedoplnil nějakou poznámku pro české čtenáře, např. o českých firmách, věnujících se bezpečnostní problematice, proto uvedu alespoň firmu Decros. Díky tomu, že kniha neobsahuje praktický žádný matematický aparát, je srozumitelná širokému okruhu čtenářů. Jako základní informace stačí, pro hlubší seznámení se nabízí kniha Handbook of Applied Cryptography, kterou autoři zmiňují v seznamu literatury a přímo v textu knihy. Tato kniha je v naší Národní knihovně. Tam jsem našel o i knihu Děsivá věda - Mazané kódy Diany Kimptonová, kterou vydalo nakladatelství Egmont. V katalogu Národní knhovny jsou i odborné knihy o kryptografii, které vydaly nakladatelství některých našich vysokých škol.

Společné pro všechny knihy, které jsem o kryptografii četl, je, že se prakticky vůbec nezmiňují o historii a vývoj v tomto oboru v Rusku. I o tom je v Národní knihovně kniha Istorija šifrovalnogo dela v Rossii Taťjany Sobolevové z roku 2002. Zkusím o ní napsat něco později.

 

Psáno pro Matematiku, fyziku, informatiku,zveřejněno v říjnu 2007, 2/2007, str. 127

dr.vasicek@atlas.cz

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012