Karel Voráček: Tvorba dokonalých www stránek- FrontPage 2002. Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Grada 2001, Praha, ISBN  80-247-9031-6,str.254, cena neuvedena.

Tak jak se objevila nová verze Office, tedy XP,  vydávají nakladatelství příslušné příručky k jednotlivých součástem balíku. Zákonitě se musela objevit také kniha o nové verzi FrontPage XP, která bývá většinou označována číslem 2002. Program je poprvé plně lokalizován. Kniha má 8 kapitol, závěr a čtyř stránkový rejstřík.

První kapitola obsahuje základní informaci o Internetu, intranetu a Webu, včetně jejich historie. Trochu stručná mi připadá podkapitola o jazyku Webu, tedy HTML. Vzhledem k tomu, komu je určena kniha, tedy uživatelům s nadprůměrnými znalostmi, mi připadá zbytečný popis instalace FrontPage.. Druhá kapitola začíná historii vzniku a vývoje FrontPage, následuje popis práce s nápovědou  a práci se šablonami. Třetí kapitola popisuje práci s textem a jeho editaci, včetně práce se seznamy a zobrazení kódu HTML. Čtvrtá kapitola je o grafice a odkazech, tedy především o formátech GIF a JPEG. FrontPage již nepodporuje formát PNG. Velmi důkladně a přehledně je popsána práce s odkazy . Samostatná podkapitola je o obrázkových mapách a další práci s obrázky a dalšími grafickými prvky jako je pohyblivý text a vodorovné oddělující linky.

Důležitá je 5. kapitola o tabulkách a rámcích, které se v dnešních webových stránkách stále hojněji používají. Vysvětlena je také problematika znakové sady stránky, tedy použití národních znaků. Uživatelsky přívětivé je ve FrontPage vytváření tabulek, bohužel někdy se nepodaří v normálním zobrazení nějakou část tabulky přidat nebo smazat a tak se musí sáhnout přímo do HTML zobrazení. Deset stran je o práci s rámci, což je určitě dobře. Správě webu je věnovaná kapitola 6. Zde je objasněno vytvoření nového webu šablonami a průvodci a práci se součástmi webu, tedy jednotlivými složkami, soubory, odkazy  Podrobněji by mělo být popsáno publikování webu na servery bez FrontPage Server Extension, tedy pomocí protokolu FTP. Předposlední kapitola začíná nastavením FrontPage. Pro ty, kteří nemají velké grafické schopnosti slouží motivy webu

Poslední kapitola je o komponentách FrontPage, nebo-li webových  robůtcích, jako je počitadlo návštěv, vkládání obsahu webu a vložení možnosti vyhledávání na webov stránce.  Samostatné podkapitolky jsou o kaskádových stylech a pokročilých prvcích jako jsou aplety JAVY či vkládání skriptů v JavaScriptu či
VBScriptu.

Knihu můžeme označit za velmi zdařilou. Vyniká srozumitelností a dobrým didaktickým zpracováním problematiky Za zmínku stojí osobitý humor autora a pěkné ilustrace. Je psána kvalitní češtinou, přesto se v textu vyskytla kuriózní chyba či překlep, slovo „jedinným“. Chybí mi informace, které webové servery, které umožňují bezplatné vystavení webových stránek, podporují FrontPage Server Extension, o kterých se autor na několika místech zmiňuje. Někde by bylo vhodné zařadit více obrázků. To jsou však jen detaily, v zásadě je kniha kvalitní

 dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel  Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, 605848934,46 6401520

Psáno pro Chip 11/2002 zveřejněno na Chip CD v adresáři chplus/knihy

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012