Zuzana Polačková: Fundraisingové aktivity. Jak získat finanční prostředky od místní komunity, Portál, Praha 2005, , 1. vyd., 120 str., brož., ISBN 80-7178-649-2, cena 192 Kč

    Knih o fundraisingu není na našem trhu příliš mnoho. Já jsem zachytil před několika lety jen jednu a nečetl jsem ji. Nakladatelství Portál je známé vydáváním knih s problematikou psychologie, pedagogiky a činnosti neziskových organizacích. Touto knihou tak úspěšně zaplňuje mezeru na trhu. Bohužel autorka v úvodu přiznává, že ji k napsání knihy inspirovala během jejího pobytu v Anglii část knihy, které našla mezi vyřazenými knihami v mistní knihovně.Připadá mi tak, jako by značnou část knihy autorka opsala. Doufám,že to není pravda, že se jen inspirovala

    Autorka začíná vysvětlením slova fundraising jako zvyšování či budování fondu, resp. finančního obnosu, určeného k určitému cíli.. Kniha má dvě základní části. První je o metodách získávání prostředků a druhá popisuje hry, jejichž provozováním můžeme získávat peníze od veřejnosti. Bohužel ta první část je značně stručná a má jen cca 40 stran.. Větší část knihy je tak věnovaná popisu her, které většina z nás zná. Tuto část jsem jen prolistoval, nepovažoval jsem za nutné se seznamovat s tím, jak nechat soutěžící hádat tři karty atp..

    První část, od které jsem si tak hodně sliboval, má dvě kapitoly. První je o organizování akcí, druhá o metodách získávání peněz nebo darů v místě činnosti neziskové organizace. Bohužel některé informace v těchto kapitolách mi připadaji banální, obecně známé nebo takové, které běžný inteligentní člověk dokáže vymyslet sám. Má to možná smysl jako základní informace pro začátečníky v neziskovém sektoru. Pro dosažení většího efektu pro čtenáře byla určitě vhodné podstatné rozšíření první části. Naštěstí autorka uvádí seznam literatury.

    Autorka je zřejmě poměrně mladá, a tak ji můžeme my starší odpustit eventuální nedostatky, které ostatně nejsou zásadní a nemohou zastínit přínos knihy čtenáři. Dá se předpokládat, že vydání knihy pro ni bude povzbuzení pro její další činnost a autorskou práci. Kniha je psaná dobrou češtinou a bez gramatických chyb nebo překlepů. Kniha je důležitá i vzhledem k omezeným prostředkům, které jsou k dispozici naším neziskovým organizacím ze strany státu a stále tak větší nutnosti diverzifikovat zdroje financování.

Autor článku není profesionální pracovník žádné neziskové organizace. S kolegy organizujeme Filmový klub v Pardubicích, který má za sebou 42. let. Po revoluci pak působí jako občanské sdružení.Takže se zajímáme i o možnosti získání dalších prostředků pro naši činnost.

 


 

Přidáno 10.8. 2005,

Psáno pro časopis Sociální práce, zveřejněno v čísle 3/2005, str. 166

dr.vasicek@atlas.cz

Naposledy změněno: 19. 12. 2012