Petr Vostrý: Macromedia HomeSite 5-vytváření webových stránek, Computer Press, 2002, 1. vyd., str.162, ISBN 80-7226-724-8


Kniha mladého autora Bc. Petra Vostrého ( 23 let), současného studenta ZČU v Plzni a přispěvatele časopisu Chip, popisuje produkt, který čtenáři Chipu určitě znají. Je určena pro tvůrce webových stránek, kteří používají HomeSite. Kniha mi připadá dost stručná. Nic méně musím ocenit, že jde zřejmě o jedinou knihu zaměřenou na HomeSite, takže se bude určitě dobře prodávat. Je spíše návodem a náhradou originální dokumentace než učebnicí, to by asi autor musel např. uvést nějaký přehled např. HTML tagů a vysvětlit jejich význam, ale to čtenář najde v řadě jiných knih stejného, nebo jiných nakladatelství. Kniha je rozdělena do 23 kapitol a rejstříku. Ten má necelých 5 stran a připadá mi dost stručný.
Trochu stručná mi připadá 10. kapitola o Nastavení editoru, která má pouhé 3 strany.¨Podobně stručná (5 str.) je i následující kapitola o struktuře dokumentu, tam však více méně nebylo o čem psát. Podobně poddimenzovaná mi připadá kapitola o kaskádových stylech. O poznání podrobnější je kapitola 12 o vkládání textu, která popisuje lišty pro práci s textem, např. vkládání číslovaných i nečíslovaných seznamů. Zde autor např. popisuje dialogová okna, která jsou zobrazena při vložení příslušného tagu pro práci s textem. Za nejužitečnější považuji kapitoly o PHP a Doplňcích Užitečných odkazech, které odkazují na užitečné nástroje a doplňky, které umožňují rozšířit funkčnost programu.

Kniha je psána kultivovaným jazykem a obsahuje minimální počet překlepů. Našel jsem jednu evidentní chybu: na straně 36 je 2x uveden totožný obrázek Několikrát je v textu odkaz na obrázek a není vždy na první pohled jasné na jaký obrázek text odkazuje. Předností knihy je přiložený CD ROM, který obsahuje trial verzi HomeSite 5, webový server Apache a databázový server MySQL včetně nástroje pro správu MySQL phpMyAdmin. Autor nenechá tedy čtenáře pracně programy stahovat z Internetu, jak se stalo v poslední době zlozvykem..
Jinak od autora můžeme čekat i další kvalitní knihy. Autor prokázal komplexní znalosti programu a při čtení knihy jsem nenašel jsem žádnou zřejmou věcnou chybu v popisu práce s programem. Podle knihy se čtenář docela dobře naučí pracovat s programem, takže kniha splní svůj účel. Něco nového se dozví i zkušený uživatel programu.

dr.vasicek@atlas.cz

Autor: RNDr.Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, 466401520, 605848934

Psáno pro Chip 8/2003, zveřejněno na Chip CD  chplus/knihy

Naposledy změněno: 19. 12. 2012