Petr Beckmann: Historie čísla Π, Academia Praha, 1998,170 str., cena asi 145 Kč, brož.,  ISBN 80-200-0655-9

Kniha má  18 kapitol a tří stránkový rejstřík. Předností je rozsáhlý seznam literatury, bohužel většinou nedostupné pro českého čtenáře, Škoda, že překladatel nedoplnil, jak je tomu zvykem u jiných knih tohoto nakladatelství, seznam o  literaturu  v češtině.. Trochu překvapivé  na knize je, že jejím autorem není ani matematik ani historik. V některých případech proto nejsou  důkazy nebo obrázky zcela  srozumitelné. Ve druhé kapitole líčí autor výpočty čísla Π ve starověku od Číny přes Mezopotámii až ke starým Mayům. Samostatné kapitoly jsou věnovány Eukleidovi,  Archimédovi, Newtonovi , Eulerovi a starověkým Řekům.. Kniha se nutně dotýká také historie určitého integrálu, konec konců číslo Π souvisí s výpočtem délky křivky a obsahu obrazce, k čemuž se určitého integrálu používá., což se týká kapitole o  Newtonovi

 

V předposlední kapitole popisuje pokusy některých amerických diletantů dokázat  nedokazatelné, tedy např. kvadraturu kruhu. Překvapivě mezi nimi byl i bývalý americký senátor. V poslední kapitole pak  kniha popisuje výpočty čísla Π pomocí počítačů.

Kniha je čtivá, přístupná však spíše pro čtenáře matematika. Má pěknou grafickou úpravou a vyniká dobrou češtinou a absencí překlepů. Doporučuji ji každému, kdo se zajímá o matematiku. Kniha má značný přesah, zmiňuje se o problému čtyř barev a jejímu vyřešení pomocí počítače a také dalších problémů např. axiomatizací matematiky a eukleidovské a neeukleidovské geometrie. .Ač je jejím autorem nematematik, není to v podstatě na kvalitě knihy znát. Bohužel od historické knihy bych očekával absenci politiky, autor se však hojně vyjadřuje k politickým otázkám, které byly aktuální v době psaní  knihy.

 

dr.vasicek@atlas.cz

  RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel.46-6401520,605848934

Psáno pro Dějiny věd a techniky, zveřejněno zřejmě v prosinci 2002

Naposledy změněno: 19. 12. 2012