Tomáš Gröpl: HTML, CSS a JavaScript- referenční příručka, BEN, Praha 2002, 160 str., kroužková vazba, cena  199 Kč, ISBN 80-7300-099-7.

Učebnic HTML, kaskádových  stylů a JavaScriptu se v nabídkách našich nakladatelství většinou vyskytuje hodně, ale referenční příručku má každé naše větší počítačové nakladatelství ve svých katalozích zpravidla jenom jednu. Takže se není co divit, že s ní přišel i BEN. Za dobrý nápad považuji svázání knihy pomocí kroužkové vazby, což by mělo přispět k větší trvanlivosti knihy. Za méně dobrý nápad považuji, že text je otočen o 90˚, takže čtenář musí číst knihu otočenou o 90˚.  Alespoň mohli ponechat v normální poloze text na okraji stránky, což by pomohlo k hledání v knize . Za drobný nedostatek považuji, že v knize není ani zmínka o tom, které verze HTML, CSS či JavaScriptu kniha popisuje. Zkušenější webmaster by to asi poznal, já však nikoliv. Rovněž mohl autor doplnit seznam literatury, ze které by se čtenář mohl jazyky naučit. Kniha je rozdělena do 5 částí: základy HTML  (28 str.) HTML v referencích (80 str.), CSS v referencích  (22 str.), a JavaScript-základy jazyka (7 str.) a JavaScript v referencích (17 str.). Na začátku knihy je rejstřík HTML značek, CSS, JavaSriptu-událostí a objektů.  Referenční část je řazena abecedně. Nejsem schopen posoudit, zda se v knize nevyskytuje nějaká zásadní nebo i drobná chyba. Vadí mi, že v referenčních částech u některých značek a funkcí chybí ukázka použití. Domnívám se, že čtenářům by pomohl naopak větší počet ukázek u každého elementu popisovaných jazyků. Neuškodila by rovněž ukázka  vzhledu v některém rozšířeném prohlížeči.. Tady je třeba upřesnit, že vzhled v prohlížeči se vyskytuje v úvodních částech k HTML a JavaScriptu (Základy…), ale nevadil by ani v referenčních částech knihy. Autor mohl přidat nějakou zmínku o historii popisovaných jazyků. Stačilo pár drobností  a hodnocení knihy mohlo být ještě příznivější, nic méně kniha čtenářům dobře posloužíHTML-JavaScript-CSS- klkni pro větší obrázek

 

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro Chip 11/2003, zveřejněno na Chip CD v adresáři cghplus/knihy

Naposledy změněno: 19. 12. 2012