Simon Singh:  Kniha kódů a šifer. Utajování od starověkého Egypta po kvantovou kryptografii, Dokořán a ARGO, Praha 2003, str.382, ISBN 80-8659-18-7, 80-7203-499-5, 350 Kč

Druhá kniha britského autora zřejmě indického původu předčí jeho první knihu Velká Fermatova věta, o které jsem psal do Chipu. Autor je vzděláním fyzik, který pracoval pro BBC a věnuje se popularizaci vědy. Kniha líčí tajemnou a utajovanou historii kryptografii, tedy vědy o šifrování dokumentů a boj kryptologů,  kteří se snaží prolomit šifry. Autor prokázal značné schopnosti literární i popularizační a také zúročil dlouhou přípravu, kterou věnoval napsání knihy. Líčí osudy vědců, kteří se věnovali šifrování i dešifrování a vývoj šifrování od jednoduché záměny množiny znaků, kdy každému znaku je jednoznačně přiřazen právě jeden znak stejné abecedy, tedy tzv. monoalfabetické šifry po kvantovou kryptografii.Na úrovni knihy se v české překladu podíleli oba překladatelé tedy Petr Koubský a Dita Eckhardtová a odborný lektor překladu , přední český kryptolog Vlastimil Klíma. Kniha je krásná po literární a obsahové i formální stránce a designu a čte se jedním dechem. Mohu ji doporučit každému, kdo se zajímá nejen o šifrování, ale o historii vědy nebo společnosti obecně. Autor zařadil také kapitolu o luštění starověkých písem, tedy o rozluštění egyptských hieroglyfů, které rozluštili Thomas Young a Jean Francois Champollion, kteří použili tzv. Rosettskou desku, která obsahovala zápis v řečtině, démotickém písmu a hieroglyfech.. Mnohem složitější bylo rozluštění tzv. minojského lineárního B písma. Při něm použili vědci jen dedukci, neboť neměli žádné vodítko ani nevěděli v jakém jazyku jsou destičky napsány. Nejzajímavější byla kapitola o druhé světové válce, jejíž kryptologické objevy byly třicet let utajovány. Tato historie je známa z dokumentárních televizních seriálů nebo z filmu Kód Navaho. Chybí mi kapitola o sovětských kryptografii, která je zřejmě ještě utajována. Pan Klíma mohl přidat něco o českých výsledcích, neboť on sám je jako přední světový odborník k tomu evidentně povolán. Jako matematik bych přivítal něco víc o matematických základech asymetrického šifrování. Vzhledem  k tomu, že je kniha určena širokému okruhu čtenářů, nebylo  to asi možné. Předností knihy je rozsáhlý seznam literatury a webových stránek.  Autor zařadil také soutěž pro čtenáře v luštění šifer, která byla v originálu  ohodnocena cenou 10000 liber. V Česku vyšla také výborná kniha Simona Garfinkela PGP- Báječné soukromí, která obsahuje historii asymetrického šifrování a popis programu Phila Zimmermanna PGP. Také tuto knihu i program, který sám používám, mohu čtenářům doporučit.

 

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

Psáno pro Vesmír 3/2004, str. 177klik-větší obrázek

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Naposledy změněno: 19. 12. 2012