John D. Barrow: Konstanty přírody, Paseka,Praha a Litomyšl, 2005, váz., str. 280, cena 289, ISBN 80-7185-689-4

Další kniha známého britského fyzika a kosmologa a známého popularizátora vědy, profesora z Cambridge, se zabývá základními konstantami přírody, které vyplývají ze základních fyzikálních teorií: Newtonovy teorie relativity, kvantové teorie a Einsteinovy teorie relativity. Autora knihy dobře znají i naši čtenáři, protože mu u nás již vyšlo několik knih. Zamýšlí se nad tím, zda se dají základní konstanty z něčeho odvodit a spočítat, zda jsou opravdu konstantami a nejsou odlišné v jiných částech Vesmíru, nebo zda se neměnily v průběhu vývoje Vesmíru. Vychází z objevů svých i kolegů fyziků ze současnosti nebo nedávné minulosti, rozsáhle cituje a uvádí celou řadu schémat a diagramů a grafů, které ilustrují výklad. Kniha je vcelku srozumitelná, může ji číst praktický každý čtenář i bez jakýchkoliv hlubších znalostí fyziky a matematiky, bohužel s narůstajícím počtem stránek je výklad náročnější. Neuškodilo by o pár poznámek více k objasnění některých použitých pojmů. Pochválíme překladatele pana Jiřího Langera, který některými poznámkami doplňuje výklad aktuálními informacemi (kniha vyšla v originále v roce 2002). Autor se nevyhýbá ani zjevným omylům některých fyziků jako byl Artur Eddington (jinak přední fyzik, který přispěl k potvrzení teorie relativity), který se při odhalování podstaty konstant uchýlil na pole numerologie. Zajímavá je pro čtenáře zmínka o přírodním jaderném reaktoru, který příroda spustila na území současného naleziště uranu na území dnešního Gabonu v Africe. Autor promýšlí, jak by vypadal Vesmír, kdyby některé konstanty byly jiné než jsou, zda by byl vůbec možný život a existence hvězd a Galaxií. Zajímavé jsou úvahy o vícedimenzionálních Vesmírech a proč náš Vesmír má právě tři rozměry a jak by vypadaly zákony přírody ve Vesmírech s jiným počtem dimenzí.SKEN OBÁLKY KNIHY "KOnstanty přírody"

 

Psáno pro VTM, zveřejněno ve VTM Science 1/2006, str. 71

Přidáno 12.12.2005

RNDr. Karel Vašíček

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012