Gillian Bradshawová:  Kruhy v písku, Metafora, Praha 2003, str.352, váz., ISBN 80-86518-34-5, cena neuvedena

Kniha  autorky, která žije v Anglii, je věnována jednomu z největších matematiků a inženýrů antiky, Archimédovi ze Syrakus. Je trochu jiná, než jsem čekal. Očekával jsem vědeckou práci a zjistil jsem, že jde o beletrii. Zabývá se krátkým období po návratu Archiméda ze studii v egyptské Alexandrii. O Archimédovi nevíme řadu věcí. Nevíme přesně, kdy se narodil. Vědci se domnívají že se narodil roku 287 př.n.l.. Rok úmrtí je znám, bylo to roku 212 př.n.l.

Název knihy si autorka vypůjčila od samotného Archiméda, který se v knize Kruhy v písku odvolává na jeden z otcových výpočtů. Z knihy tak víme, že se jeho otec jmenoval Fidias a byl to astronom. Kniha Gillian Bradshawová se zabývá obdobím první punské války , tedy rokem 264. př.n.l. Archimédes staví pro syrakuského krále Hierona katapulty, pomocí soustavy kladek pohnul lodí a ukázal tak své schopnosti a možnosti mechaniky. Autorka obratně a přesvědčivě fabuluje, nevíme totiž ani, jak se jmenovala ve skutečnosti jeho manželka. Autorka vzala za svou verzi, že byl příbuzný krále a tak popisuje jeho vztah se sestrou Hierona. Nechci podrobně popisovat děj, aby čtenáři nebyli ochuzeni o zážitky

Autorka knihy není geometr ani technik a tak v knize nepopisuje podrobně objev se dává do souvislostí s podezřením krále Hierona, že jeho koruna je dutá, ani o Archimédově objevu integrálního počtu, kterým předběhl vývoj o dva tis. let. Pokud se čtenáři Neviditelného psa chtějí dozvědět více o díle Archiméda, odkazuji je na knih “Cesta k integrálu”, kterou jsem přeložil z ruštiny a plánuji její vydání.

Více poznatků o antické matematice a Archimédovi se čtenáři mohou dozvědět v ruských knihách Archimed: Sočiněnihja,, Moskva, Fizmatgiz, 1962, nebo v knize Wan der Wardena : Probuždajuščajsja nauka, matěmatika drevněvovo Egipta, Vavilona i Grecii, Moskva, Fizmatgiz, 1959, nebo v knize Rudi, E.: Archimedes, Huygens, Lambert, Legendre, Vier Abhandlungen ueber Kreismessung, Lipsko, 1892, nebo v knize Beckmann: Historie čísla Π, Academia Praha 1998, která uvádí transkripci Archimédova otce Pheidias. Článek o této poslední uvedené  knize najdete také na tomto web situ, rovněž v sekci Příspěvky-matematika

Knihu o Archimédovi vydalo také nakladatelství Prometheus Jednoty českým matematiků a fyziků a na webu Národní knihovny Praha www.nkp.cz lze dohledat další v češtině vydanou knihu o ArchimédoviSken obálky knihy Kruhy v písku

Domovská stránka autorky je http://bradshaw.port5.com, je poměrně jednoduchá

 

dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, 605848934, 46-6401520

Psáno pro Neviditelného psa, zveřejněno 25.12:2004

 

Přidáno 27.12.2004

 

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012