Graham Priest: Logika. Průvodce pro každého. Dokořán, 2007, váz. 168 str., 185 Kč, ISBN 978-80-7363-124-6

Nakladatelství Dokořán vydalo další publikaci z řady Průvodce pro každého, která vychází z knih vydávaných již deset let nakladatelstvím Oxford University Press. Logicky se snaží myslet a jednat každý. Ale umíme opravdu jednat a myslet logicky. To si můžeme ověřit přečtením této knihy. Logika je jedna z nejstarších věd vedle matematiky a logiky. Logiku se učí studenti matematiky a filozofie. Je třeba se zmínit, že autor těchto řádků je učitel matematiky a deskriptivní geometrie, součástí odborné přípravy na toto povolání však v době našich studií nebyla logika jako samostatný předmět. Doufejme, že tomu tak již dnes není. Proto vítám každou příležitost si něco o logice přečíst. Autorem knihy je Graham Priest, britský matematik, působící na univerzitách v Austrálii. Kniha malého formátu i rozsahu úspěšně mapuje některé problémy logiky, jak se v průběhu století objevily. Takovými problémy byly např. Důkaz Boží existence, reálnost času, autoreferenční paradoxy, problémy související s pravděpodobností. Výklad vyniká velkou názorností a srozumitelností. Autor se snaží a úspěšně vysvětlovat složité problémy jednoduše. Pochopitelně se nevyhne zjednodušení. Kniha má 14 kapitol, nechybí kapitola o historii logiky, slovníček pojmů, úlohy a jejich řešení, ilustrace ani seznam literatury, včetně vhodných knih, které vyšly česky. Uvítal bych rozsáhlejší kapitolu o historii, ale autor vkládá poznámky o historii i do jednotlivých kapitol. Čtenář se dozví např. Informaci, kterou běžná veřejnost, že spisovatel Lewis Carroll byl původně přední matematik.

Překlad provedl Petr Hromek a myslím, že to není moje první setkání s tímto překladatelem, který zřejmě, pokud jsem byl úspěšný při hledání na Internetu, působí na Filozofické fakultě University Ostrava. Přeložil např. také knihu R. M. Smullyana Navěky nerozhodnuto. Zabývá se filozofickou logikou, filozofií vědy a filozofií náboženství

Knihu mohu rozhodně doporučit, také kvůli kvalitnímu překladu a bezchybné redakční práci vydavatelství Dokořán.

 

dr.vasicek@atlas.cz

Přidáno 4.11.2007 

Vyšlo v časopisu Moderní vyučování,  cca říjen-prosinec 2007                              

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012