Historie matematiky

Zřejmě nejdůkladnějším webem věnovaným historii matematiky u nás je část webu Masarykovy univerzity: www.math.muni.cz/~sisma/history/internet.html . Je to jakýsi rozcestník , na kterém najdete odkazy na časopisy, elektronické konference, instituce zabývající se historii matematiky, biografické informace, výuce historie matematiky ve světě, historii vyučování matematiky a také ukázky z klasických matematických děl. Co si budeme nalhávat naše země není tak velká jako Rusko, Německo či USA, aby u nás vycházely překlady klasických matematických děl. Dalším českým webem s touto problematikou je http://home.pf.jcu.cz/~mo/mo-links.htm.

Jiný český web zabývající se pouze historií matematiky na olomoucké univerzitě je www.sweb.cz/navarikp/.

Hilbertovy problémy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikům známé Hilbertovy problémy najdou nejen studenti na www.webprostor.cz/vzdelani/richtr/hilbert.html., (viz obr. Hilbert.jpg) který patří Masarykově univerzitě. Při aktualizaci článku nebyl tento odkaz funkční. Seminární práce z matematiky jednoho studenta najdete pod názvem Cifrikova matematika (www.matematika.webz.cz) (viz obrázek).

Cifrikova matematika

Ze zahraničních webů jsem vybral web s portréty významných přírodovědců (www.chemie.uni-bremen.de/stohrer/biograph.htm) (ani tento odkaz nebyl funkční) a MacTutor History of Mathematics University of St Andrews (Skotsko) (http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history/ ) Životopis mého oblíbeného matematika Evariste Galoise z tohoto webu viz obrázek). Přehled historie matematiky v období 18. a 19. stol je na http://www.pef.zcu.cz/pef/kmt/subjects/dejiny_m/w_18a19.htm .

Evariste Galois

Překlady životopisů některých matematiků a fyziků z tohoto webu (včetně toho Galoisova a Gaussova) jsou na adrese http://pes.eunet.cz/veda/clanky/1755_0_0_0.html Životopisy některých matematiků jsou na webu časopisu .. Životopis nejvýznamnějšího světového matematika všech dob- Karla Friedricha Gausse v angličtině je na webu Mac Tutor History… V několika jazycích (franc., německy, španělsky, italsky , portug) včetně obrázku je životopis Gausse na webu http://www.geocities.com/RainForest/Vines/2977/gauss/gauss.html .

Pro změnu životopis nejvýznamnějšího českého matematika všech dob Bernarda Bolzano v angl. (jeho otec pocházel z italského Bolzana, proto to jméno) je na www.sbg.ac.at/FPH/Bolzano/bolzano.htm .

Česky je na výše uvedeném webu pes.eunet.cz.

Španělsky pak na www.mat.usach.cl/histmat/html/bolz.html.

Životopisy Evarista Galoise a Blaise Pascala najdete na mé webové stránce ( www.volny.cz/dr-vasicek ). V blízké době by se tam měli objevit články i o jiných matematicích.

 

Obecně historii věd a techniky je věnován časopis Dějiny věd a techniky ( www.mujweb.cz/Veda/dejiny_ved_a_techniky/ ), čtvrtletník , který vydává od roku 1968 Společnost věd a techniky.

Matematikové jsou samozřejmě družní a tak se sdružují ve vědeckých organizacích. V České republice je to Jednota českých matematiků a fyziků (www.jcmf.cz), mimochodem nejstarší vědecká organizace na území České republiky, na Slovensku sesterská Jednota slovenských matematiků (www.jsmf.sk.) Oba weby jsou v češtině resp. slovenštině i angličtině.. Na www.jcmf.cz najdete odkazy na weby mnoha zahraničních vydavatelství. Ze zahraničních matematických společností je nejznámější American Mathematical Society (www.ams.org) Zde můžete objednat také knihy a pokud jste členem společnosti ať individuálním nebo kolektivním, máte slevu. Najdete zde také odkazy na matematická sdružení z celého světa a významná nakladatelství.

Evropská matematická společnost má web na www.emis.de, mezinárodní matematická unie pak www.mathunion.org. Ve Skotsku sídlí Edinburg Mathematical Society: www.edmath.oupjournal.org. Ani tato adresa nebyla při ověřování funkční.

 

V České republice je dnes mnoho nakladatelství a mezi nimi 17 nakladatelství vydávající matematickou literaturu. Jejich seznam jsem našel na webu Národní knihovny Praha (www.nkp.cz)

K nejznámějším patří Academia (www.academia.cz), hlavně učebnice vydává Prometheus (www.prometheus-nakl.cz, dále nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum (http://www.cupress.cuni.cz), K méně známým pak Econ ( www.econ.cz ), dále Fibox (www.fibox.cz). Hlavně Academia a Prometheus občas vydají i nějakou knihu věnovanou historii matematiky. ACADEMIA tak v poslední době vydala knihy Simona Singha:Velká Fermatova věta (viz moje recenze knihy na Chip CD 6/2002) a Historie čísla Π Petra Beckmanna.(moje recenze vyšla v časopise Dějiny věd a techniky). Prometheus má edici, věnovanou vynikajícím matematikům a fyzikům minulosti. K nakladatelstvím, které vydaly nějakou knihu věnovanou matematice nebo historii vědy se přidaly ARGO, Dokořán (www.dokoran.cz), Prostor (www.prostor-nakladatelstvi.cz) a Paseka ( www.paseka.cz )

Některá nakladatelství nemají na webu Národní knihovny Praha uvedenou webovou stránku a některá nemají uvedenu ani e-mailovou adresu. Dovozem a distribucí cizojazyčné literatury se zabývá Bohemian Ventures s.ro. (bv@venturesbooks.com)

 

Ze zahraničních nakladatelství vydávající nejen matematickou literaturu je známé Springer (www.springer.de) U nás můžete knihy nkladatelství Springeru zřejmě získat v knihkupectví Malé centrum, Antonínská 1, Brno). Ve Velké Británii je významným vydavatelstvím Harcourt Publisher Limited (www.harcourt-international.com a nakladatelství Europa Publication (www.europapublication.co.uk.

Jestli jsem správně pochopil americkým nakladatelstvím je Marcel Dekker, Inc. (www.dekker.com)

Ve Švýcarsku je významným vědeckým nakladatelstvím vydavatelství Birkhauser Verlag AG, (www.birkhauser.ch), Dále W.H. Freeman University Science Books (www.whfreeman.co.uk , www.macmillan-press.co.uk) Oxford University Press (www.oup.co.uk/emailnews) vydává IMA Journal of Mathematics Applied in Business and Industry (www.imaman.oupjournal.org)

Velmi známým vědeckým nakladatelstvím je Addison Wesley (www.aw.com. (viz obrázek).

Addison Wesley

Další matematickou literaturu najdete na méně známém webu www.elsevier-international.com/mathematics.

V minulosti se u nás šlo zakoupit kvalitní a levné knihy moskevského nakladatelství Nauka (teď Nauka Publisher) (www.maik.rssi.ru) Toto nejvýznamnější vědecké nakladatelství v Rusku vydává literaturu ze všech vědeckých oborů a jestli jsem správně pochopil, knihy vydává v ruštině i angličtině. Nakladatelství provozuje elektronický obchod a knihy v ruštině stojí třeba 144 Rublů (asi 140 Kč) Na Ukrajině sídlí nakladatelství Naukova dumka, ale v záplavě odkazů na yahoo.com se mi nepodařilo najít web tohoto nakladatelství. Vědeckou literaturu z bývalého Sovětského svazu si můžete objednat na webu www.eastview.com. Má web v angličtině a ruštině, ceny jsou však západní. Tato firma mě poskytla informaci, že výše uvedené nakladatelství Naukova dumka nemá webovou adresu. Poštovní adresa je Publishing House Naukova Dumka, :01601 Київ 4, вул.Терещенкiвська, 3, т.224-4068, Pokoušel jsem se jim napsat dopis, ale odpověď jsem dosud neobdržel. Aktuální webová adresa nakladatelství je http://58482.ukrindustrial.com/en/. Web je v ruštině a angličtině, možná i ukrajinštině, tu však nepoznám. V Litvě je známým nakladatelstvím vědecké literatury http://www.skaityk.lt (pouze v litevštině), webem o vědě s odkazem na anglickou verzi je www.mokslas.lt


Matematici potřebují pro zrychlení své práce matematické programy. Jejich skvělými představiteli je Mathematica, kterou vyvíjí a prodává firma Stephena Wolframa Wolfram Research, Inc. (www.wolfram.com) a v Česku firma Elkan (www.elkan.cz). Konkurentem je MatLab firmy MathWorks (www.mathworks.com), který v Česku prodává pražský Humusoft (www.humusoft.cz). Existují i srovnatelné programy free šířené prostřednictvím licence GNU GPL. Příkladem je Octave a GNUPlot (www.octave.org). Oba programy jsou k dispozici na CD ROMu Softwarových novinách 10/2002.

 

Matematici musí své knihy v něčem psát. Psací stroj již dnes nestačí. Speciálně pro sazbu matematiky je určen jeden z nejrozsáhlejší free programů TeX a jeho nadstavba LaTex. TeXu věnoval Chip část svého Chip CD ROM v loňském roce. Je to CD na kterém je encyklopedie počítačů. Také TeXisté se sdružují a v Česku je zastřešuje České sdružení uživatelů TeXu (www.cstug.cz). TeXisté se sdružují i v zahraniční např. v Německu mají web www.dante.de. TeXovou a LaTeXovou literaturu vydává brněnský Konvoj (www.konvoj.cz) (Viz moje recenze na Chip CD 9/2002 jejich knihy LaTeX pro začátečníky a možná vyjde i moje re cenze knihy Typografický systém TeX). Jeho knihy mají členové sdružení se slevou. Nadstavbou LateXu ve stylu Wysiwym (what you see is what you mean) je Open Source projekt LyX. Existuje pro několik operačních systémů Např. pro Linux (www.Lyx.org), pro Windows :

http://wwwserv1.rz.fh-hannover.de/mbau/tim/hentschel/lyx/

a OS/2 a Solaris. Vzhledem k tomu, že je primárně určen pro Linux, požaduje pro spuštění pod Windows linuxové bash prostředí, který realizuje CygWin a port X-Serveru pro Windows, kterým je např. Starnet XWin32 (www.StarNet.com ) a samozřejmě LaTeX pro Windows např.Miktex (www.miktex.org). Ten je na výše uvedeném Chip CD,.spolu s TeXy pro jiné operační systémy. Komerčním programem je MathType 5.1 for Windows firmy Design Science (www.dessci.com) V Česku ho prodává SciTech (www.SciTech.cz). Recenze programu vyšla v Chipu 5/2001 na str. 122. Moje recenze poslední verze tohoto programu vyšla v Chipu.7/2003 Program slouží spíše pro doplňování vzorců do aplikací jako je MS Word.

Součástí MS Word a jiných textových editorů Equations Editor .. Tento produkt však nepochází od Microsoftu ani jiných tvůrců editorů. Je to zjednodušená verze MathType.

 

O tom, že na Internetu se dá levně publikovat, určitě víte. Občas se tam objeví i výsledky amatérských vědeckých výzkumů. Objevil se tam i pokus o důkaz Velké Fermatovy věty od Arnošta Štěpána z Pardubic (http://home.tiscali.cz/cb282204/welcome.htm). Tento důkaz je však zřejmě chybný. Samotný problém, který je považován za nejsložitější v historii matematiky, řešili matematici 350 let od roku 1637 a v roce 1993 dokázal anglický matematik působící v Princetonu Andrew Wiles tuto hypotézu a jeho důkaz byl uznán světovými odborníky za správný.. Velká Fermatova věta tvrdí, že rovnice xn + yn=zn nemá pro n>2 netriviální řešení v oboru celých čísel. Za triviální řešení jsou považovány samé nuly. Pro n=2 jde o Pythagorovu větu a čísla, která jsou řešením, se nazývají. Pythagorejská čísla, např ; 3,4,5

12,16,20

5,12,13

 

Více viz výše uvedená kniha Velká Fermatova věta.

RNDr. Karel Vašíček
e-mail: dr.vasicek@atlas.cz