MathType 5.1 for Windows a LyX       

Počítače dnes používají prakticky všichni, včetně matematiků. Ti mají specifické problémy. Jejich potřebě většinou běžné funkce textových editorů nevyhovují pro psaní matematických textů. Již delší dobu existují nástroje i pro ně.  Pro volné  použití existuje  TeX a LaTeX, které však nejsou wysiwyg a vyžaduje podrobnou  znalost syntaxe tohoto velmi rozsáhlého produktu. Součástí MS Wordu a Corel Wordperfektu a dalších podobných produktů je Editor rovnic. Jeho autory nejsou programátoři ani Microsoft ani Corelu, ale firma Design Science (www.dessci.com).. Pro každodenní použití je  však trochu neohrabaný. Proto zmíněná firma nabízí svůj dospělý produkt MathType 5.1 pro Windows a Mac.. V Česku ho prodává firma SciTech  (www.Scitech.cz).  Je třeba upozornit, že k dispozici není lokalizace ani alespoň částečně přeložená dokumentace. Ta je pouze v angličtině a má 134 stran. Je však psána jednoduchou angličtinou. Program jsem zkoušel pod Windows 2000. Novinky ve verzi 5.1:  neomezené příkazy Undo a Redo, nové maticové příkazy pro vkládání a mazání řádků a sloupců bez použití maticových dialogů, export do MathPage, zarovnání rovnic, jejich zobrazení a tisk ve vysoké kvalitě, vlastnost MathZoom dovoluje rovnice zvětšit v prohlížeči na takové detaily jako je horní a dolní index. Nové je automatické číslování rovnic. Nově poskytuje MathType příkazy pro PowerPoint 2002

Rovnice napsané pomocí programu mohou být konvertovány do TeXu, LaTeXu, (PlainTex, AMS Tex (TeX používaný Americkou matematickou společností pro psaní příspěvků), Plain TeX, MathML. Uloženy mohou být jako Windows MetaFile (WMF), Encapsulated Postscript (EPS) nebo GIF. S použitím MathType MathPage, mohou být dokumenty MS Word obsahující rovnice konvertovány  do webových stran, které zobrazí každý webový prohlížeč. MathType nainstaluje makra do MS Word a další položku hlavního menu s názvem MathType.. Program MathType sám neslouží k vytváření dokumentů s rovnicemi, ale k doplňování rovnic do dokumentů MS Wordu a podobných aplikací.

Program není úplně zadarmo a nedovedu si představit, že by ho provozoval např. nějaký student, píšící diplomovou práci. Jak to v životě bývá, existuje alternativa. Tou je LyX.-Wysiwym ( What you see is what you mean) nadstavba nad LaTeXem, aktuálně ve verzi 1.3.1. To je projekt open source, který odstartoval Matthias Etttrich, otec KDE. Je to aplikace pro Linux, existuje však  jeho port pro Windows, Solaris a OS/2. Je podobný MS Word, ale je bližší programům pro sazbu a umožňuje tvorbu komplexních dokumentů s matematickými rovnicemi. Já používám Lyx na Linuxu. Instalace pro Windows není zcela triviální, protože vyžaduje Cygwin pro realizaci prostředí Unix pod Windows, XServer pro Windows a vhodnou instalaci  LaTeXu, např. MikTeX. Je třeba poznamenat, že instalace LyXu pro Windows je popsána na webu na 20 stránkách a mně osobně se nezdařila. Domovskou stránkou projektu je www.lyx.org a verze pro Windows je ke stažení a popis instalace je  na

www.fh-hannover.de/mbau/tim/hentschel/lyx/index.htm.

Pro program je k dispozici přeložený tutoriál od Luďka Bruknera, který byl součástí mé instalace SuSE Linux 7.2  a je dostupný na  Internetu (http://lubr.regionet.cz/). Já sám jsem přeložil jeden soubor  návodu Intro.lyx, ale než jsem ho dal k dispozici, byl zastaralý a tak ho autoři programu nešíří. Kdy by někdo měl o můj překlad zájem, ať se mně ozve.

Oba programy mají podobný vzhled a styl používání, k dispozici  jsou lišty s šablonami  pro psaní matematických výrazů. MathType nabízí okolo 175 šablon včetně zlomků, odmocnin, sum, integrálů, součinů, matic a různých druhů závorek.. Navíc na obrazovce poskytuje ikony pro přes 214 speciálních  matematických  symbolů, mnohé jsou unikátní a nejsou součástí standardního fontu Symbol . Jejich vložení je možné kliknutím na jejich ikonu. LyX se používá podobně. Čtenář se musí sám rozhodnout, kterému programu dá přednost.

MathType 5.1  for Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP. (129 USD, 5088 Kč ,akademická verze 99 USD, 4128 Kč). Jestliže spustíte Windows, můžete používat i MathType,. Na hard disku by měl být alespoň 10 MB volného prostoru.

Lyx 1.3.1 pro Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP. a LINUX (zdarma). V popisu instalace jsem nenašel nebo přehlédl požadavky na paměť a volný prostor na disku a protože jsem program pod Windows nebyl schopen nainstalovat, nejsem schopen říct, kolik MB na disku vyžaduje. Existuje ještě kLyX, který vznikl zřejmě odchodem některých vývojářů z LyX týmu

Na obrázku je mathtype 5.1 (mathtype.jpg)  a LyX pro Linux (lyx.png)

dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice

 Psáno pro Chip 7/2003, zveřejněno na str. 116

Naposledy změněno: 19. 12. 2012