Róbert Bartko, Marián Miller: MATLAB I. Algoritmizácia a riešenie úloh, Digital Graphic, Trenčín, 288 str., brož., ISBN 80-968337-3-1, cena neuvedena

Knihu u nás neznámého slovenského nakladatelství jsem obdržel od firmy Humusoft, která je českým a slovenským distributorem MATLABu. Od Humusoftu si čtenáři mohou knihu zakoupit.

Kniha má 18 kapitol a díky tomu, že je vytištěna malými písmeny, obsahuje mnoho informací. Řekl bych, že obsahuje více informací než obě dříve recenzované knihy nakladatelství BEN o MATLABu. Bohužel autoři se s čtenáři příliš nemazlí. Kniha tak obsahuje přehledy nejrůznějších funkcí a příkazů se stručným popisem, který však dostatečně nepopisuje použití těchto funkcí a příkazů. Zdrojem těchto přehledů je zřejmě nápověda MATLABu. Popis z těchto nápověd autoři alespoň přeložili.Kniha klade na čtenáře značné nároky v oblasti matematiky a schopnost samostudia a není tak vhodná pro vyložené začátečníky. Autoři toho mnoho nevysvětlují a mlčky předpokládají, že se s probíranou problematikou čtenáři seznámili v matematice. V závěru uvádějí příklady hotových funkcí vč. příkladů z mechaniky, u nichž předpokládají, že si je čtenáři sami prostudují. Autoři mohli přidat příklady pro samostatné procvičování. Kniha je hodně náročná a myslím, že cilovou skupinou jsou lepší studenti vysoké školy nebo hotoví odborníci z praxe.sken obálky knihy MATLAB- algoritmizácie

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro Chip, zveřejněno na Chip CD 12/2004 ve složce chplus/knihy

Naposledy změněno: 19. 12. 2012