Karel Zaplatílek, Bohuslav Doňar: MATLAB tvorba uživatelských aplikací, BEN, Praha 2004, 216 str., brož., ISBN 80-7300-133-0, cena 249 Kč

Kniha je pokračováním knihy MATLAB pro začátečníky stejných autorů, kterou vydalo stejné nakladatelství BEN. Pro sazbu platí stejná připomínka jako pro I. díl. Tedy použití podtrženého písma v profesionální sazbě určitě není vhodné. Autoři navazují na první díl, začínají tvorbou scriptů a funkcí. Bohužel uvedené příklady jsou příliš jednoduché, což lze uvítat z didaktických důvodů, ovšem příklady nedostatečně ilustrují rozsáhlé možnosti použití programu Poté se opět věnují hlavně grafickým možnostem z programátorského hlediska MATLABu.

Vzhledem k rozsahu MATLABu a malému rozsahu knihy nebylo možné se věnovat všem programátorským možnostem programu. V kapitole 5 jsou čtenáři nuceni vypisovat rozsáhlé příklady. Také vzhledem k tomu, že v kapitole 4 autoři vytvářejí interaktivním způsobem rozsáhlejší příklady, chybí mi přiložená disketa s hotovými příklady, které by čtenáři mohli použít, pokud by se jim nepodařilo vytvořit příklady dle návodu v knize. Ani tyto rozsáhlé příklady však podle mého názoru neilustrují všechny možnosti MATLABu.

Stálo by za úvahu pro autory napsat 3. díl věnovaný třeba některým toolboxům, které podstatně rozšiřují MATLAB. Knih o MATLABu u nás mnoho není, jak to ostatně ilustruje seznam literatury v knize. Bohužel kniha zdaleka neuspokojí všechny typy čtenářů, já si budu muset ještě počkat na jinou knihu. Jinak autoři prokázali nezpochybnitelné znalosti MATLABu i schopnosti didaktické.Sken obálky knihy MatLab -tvorba uživatelských aplikací

 

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro Chip, zveřejněno na Chip CD 11/2004 ve složce chplus/knihy

Naposledy změněno: 19. 12. 2012