MATLAB a SIMULINK- úvod do používání (František Dušek), CSc:, Univerzita Pardubice 2001, Pardubice, skripta 146 str.., cena  145 Kč

Tato vysokoškolská skripta představují ojedinělou publikaci o MATLABu a SIMULINKu v naší zemi.. Navazují na skripta, která vznikla v roce 1997.Autor prokázal nejen odbornou zdatnost a pedagogické schopnosti, ale také velký smysl pro humor.. MATLAB je program firmy MathWorks, Inc., který u nás prodává pražský Humusoft. Jde o vysoce výkonný jazyk pro technické výpočty. Integruje výpočty, vizualizaci a programování do jednoduše použitelného prostředí. Kniha je rozdělena do 14 kapitol,  seznamu literatury, rejstříku a seznamu vyobrazení. Impozantní je seznam literatury, který autor stáhl z FTP serveru MathWorks ke dni 2.3.2000 a zahrnuje 330 titulů literatury z různých oborů využívající MATLAB. Naopak stručný až  nedostatečný je rejstřík, který má cca 2 strany.  Kniha je věnována verzi 5.2, v současnosti  je na trhu již verze 6.1  MATLABu, ale pán bůh zaplať i přes toto malé zpoždění.

             V prvních třech kapitolách obecně popisuje program, způsob jeho použití a historii a požadavky na počítač.. Dále základní příklady, používání proměnných a funkcí a nápovědy.. Další text je o základech práce s maticemi a polynomy. Zde autor používá příklad, aniž by jej dostatečně vysvětlil. Další čtyři kapitoly jsou věnovány programování v MATLABu: jsou o konstrukcích pro řízení průběhu výpočtu (IF, FOR atd.), vizualizaci výpočtu pomocí grafů, tvorbě skriptů a funkcí  a výpočtu extrémů funkcí a určitých integrálů. . Následují dvě praktické kapitoly věnované řešeným úlohám. První z nich mi připadá příliš jednoduchá a druhá zase příliš obtížná. Další kapitola je mimo jiné o rozšířených graf. možnostech MATLABU  a některých toolboxech např. o Symbolic Math Toolboxu. Závěr patří  SIMULINKu  a jeho subsystémům a řešeným příkladům v něm. .

Někdy si autor práci ulehčil, když do knihy prostě zkopíroval anglickou nápovědu z programu. Někde (ojediněle) není zcela přesný, když používá termín hodnota (str.                         37 ) místo přesnějšího číselná hodnota. Nevím, jaké  předměty  mají studenti před výukou MATLABU,  ale já přesto, že jsem učitel matematiky,  jsem  s některými příklady v textu  měl potíže. Pochybuji, že by studenti technik byli na lepší úrovni než učitel matematiky. Přesto se s  pomocí této knihy se čtenář naučí základy MATLABu a SIMULINKu. Osobně  bych přivítal ještě větší rozsah

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro Computer 7/2002 str. 62

     

Naposledy změněno: 19. 12. 2012