Jiří Hlavenka:Mistrovství ve vyhledávání na Internetu,, Computer Press 2002, 1.vyd., brož., cena 169, 195 str., ISBN 80-7226-759-0

Známý autor a podnikatel chrlí jednu knihu za druhou. Ta tuto se rozhodně nemusí stydět. Vyrovná se nejlepším zahraničním a pro české čtenáře má výhodu, že je jim  určena a zaměřena na dění nejen na světovém, ale hlavně českém Internetu. Kniha  má osm kapitol a poměrně rozsáhlý rejstřík. Nedá se jí vytknout prakticky nic. Nenapadlo mě nic, co by mohla obsahovat navíc a co  neobsahuje. Je pečlivě připravena , bez chyb a překlepů. První kapitolka je o tom, jak pracují vyhledávače a jak se vytvářejí katalogy., jak roboti automaticky prohledávají web, a na závěr obsahuje slovníček základních pojmů. Druhá je o práci fulltextových vyhledávačů, jak světových tak českých, , tedy centrum.cz, atlas.cz, hledej.idnes.cz, sebrat.cz, quick.cz a ze slovenských fulltext.centrum.cz, hladaj.atlas.cz, zoznam.cz. Zásadní část kapitoly je o práci s Google.com, tedy jak pomocí něj vyhledávat na webu. Autor seznamuje také s jinými světovými fulltextů a také s národními fulltextovými vyhledávači. Z českých fulltextů je pozornost věnována atlasu a seznamu. 3. kapitola je o metavyhledávačích  a katalozích.  V centru pozornosti jsou metavyhledávač  mamma.com a dogpile.com. Z českých pak archon.cz,¨. Když jsem ho však chtěl vyzkoušet, chtěl po mě heslo.  Podrobněji kniha seznamuje s programem pro metavyhledávání s programem Copernic, kterým lze  vyřešit blokování metavyhledávačů ze strany vyhledávacích serverů. Druhá část kapitoly je o katalozích, tedy o vyhledávačích, kteří neprohledávají webové stránky jako fulltexty, ale které vznikají ručním zařazením do databáze katalogů. 4. kapitola je o vyhledávaní textových údajů, tedy  o vyhledávání zpravodajství, encyklopediích, seznamů firem, internetových obchodů.  Zde mi  chyběla zmínka o českém webu, který obsahuje nejnižší ceny některých druhů zboží na českém internetu: www.hamoun.cz. Případně www.lakomec.cz.  O posledně jmenovaném nevím, zda je ještě v provozu.

Následuje seznámení s vyhledáváním zpráv o počasí, volných míst u nás i v zahraničí., práci s mapami,  vyhledávání zájezdů a ubytování nebo letenek.. 5. kapitola je o vyhledávání obrázků, Kromě již zmiňovaných světových vyhledávačů stojí za zmínku web visoo.de, který je schopen hledat i podle obsahu obrázků. 6., 7. a poslední kapitola  jsou o vyhledávání hudby, filmu a software. Autor se zmiňuje o používaných formátech pro hudbu a film, tedy např. o MP3.  Seznamuje také s technologii P2P a varuje přitom před porušování autorských práv.

            Autor prokázal bohaté autorské zkušenosti a schopnosti a znalost Internetu a v neposlední  řadě i literární schopnosti. Minimálně čtenářům ušetřil  práci  při vyhledávání zdrojů informací. V knize si najde řadu nových věcí každý čtenář i ten nejzkušenější.

dr.vasicek@atlas.cz,

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, 46-6401520., 605-848934

Naposledy změněno: 19. 12. 2012