John   Walkenbach: MS Excel- vzorce a funkce,  Mobil Media Praha, 2001, 680 str. cena neuvedena, ISBN 80-86593-01-0

 Kniha zaplňuje mezeru na trhu knih o Excelu. Popisuje vlastnosti Excelu  97 a 2000. Není to typická příručka, jde mnohem více do hloubky, předpokládá  slušnou úroveň znalosti Excelu Čtenář se dozví nové poznatky   které dosud nenašel  v jiné knize o Excelu.    Kniha má 23 kapitol v 5 částech a šest příloh a rozsáhlou přílohu

    Podrobný je popis používání názvů oblastí  ať už definovaných uživatelem nebo vnitřně používaných Excelem. Většinu uváděných vlastností pojmenovaných oblastí zkušený uživatel asi tuší, zde je  však  čtenář  pozná s podrobným vysvětlením. Překvapením pro  řadu čtenářů  bude operátor mezera, který reprezentuje průnik oblastí.

Pro člověka bez ekonomického vzdělání byla přínosná kapitola o finančních výpočtech. Běžný čtenář z jiné knihy dost dobře pochopí jejich funkci. Kniha obsahuje mnoho praktických příkladů. Trochu nadbytečná mi připadala kapitola různé výpočty. Jsou zde sice užitečné vzorce pro převod mezi anglosaskými  a metrickými jednotkami, ale předpokládám, že uživatel Excelu zvládne vzorce pro výpočet obsahu čtverce či trojúhelníka. Autor informuje o č¨řadě chyb či nekonzistencí Excelu, ať už jsou skutečné chyby, nebo byly do Excelu vneseny  záměrně, jako např.  rok 1900 je Excelem považován za přestupný. Tato chyba byla včleněna záměrně , kvůli zachování kompatibility se sešity Lotusu 1-2-3, neboť se vyskytuje i v něm.

Autor uvádí velmi podrobné informace o použití maticových vzorců, o nichž většina uživatelů nic netuší, nebo je spletena nápovědou české verze, která obsahuje chyby. Některé maticové vzorce mně připadají dost obtížné a  chtělo by to podrobnější rozbor jejich fungování. Překvapením pro mě  byla kapitola o záměrných cyklických odkazech.  Dosud jsem netušil, že je možné používat je  a využít např. k realizaci rekurze nebo  k tvorbě časových razítek nebo uchování maximálních hodnot postupně v průběhu určité doby zadávané v listu. Velmi podrobné a cenné informace i pro pokročilé čtenáře obsahují kapitoly o grafech a kontingenční tabulkách. Zde se však autor omezuje pouze na zdroj kontingenční tabulky seznam nebo databáze Excelu.  Za ostatními částmi knihy podle mého názoru  zaostávají části věnované VBA. Neobsahují tolik zásadních informací a k podrobnému popsání problematiky by to samozřejmě chtělo samostatnou knihu

     Velmi významně se na úspěchu knihy podílel překladatel RNDr. Jan Pokorný. Musel knihu přizpůsobit pro české čtenáře, protože lokalizace překládá i názvy funkcí. Navíc v řadě příkladů zpřesňuje autora a opravuje některé chyby autora. Upozorňuje na některé klávesové zkratky, které v české verzi  nefungují. Ke knize přidal i jednu přílohu, kterou využijí ti, kteří čtou knihy o Excelu v angličtině. Ke knize je přiložen CD ROM, který obsahuje příklady z knihy a také trialové verze některých nástrojů autora pro Excel Kniha obsahuje některé drobné chyby, když např. autor či spíše překladatel popisuje ve dvou po sobě následujících větách úplně stejně dvě rozdílné funkce. V dodatku B (referenčním popisu funkcí) se místo správného označení  komplexní číslo vyskytuje opakovaně chybné kompletní číslo. V jednom případě (na str. 395) zcela vypadl jeden obrázek (15-35). To však nemůže narušit dobrý dojem z knihy, která je vynikajícím autorským, překladatelskými nakladatelským činem.

 dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice

 Psáno pro Chip 12/2002, zveřejněno na Chip CD v adresáři Chplus/knihy

Naposledy změněno: 19. 12. 2012