Cassel, Craig Eddy, Jon Price:  Nauč se sám MS Access 2002 za 21 dní, SoftPress, Praha 2003, 608 str. brož., cena 495 vč CD ROM, ISBN 80-86497-33-X

 

Kniha je rozdělena do 21 kapitol, dnů , ve kterých se má čtenář naučit vytvářet databáze v Accessu. Vzhledem k rozsahu má kniha nedostatečný rejstřík (5 str.)

Hned první kapitola mi připadá trochu komická svým úsilím naučit čtenáře databázové teorii (normalizace). Vzhledem k tomu, že této problematice jsou věnovány celé knihy, je úsilí autorů zvládnout to na 50 stranách nesplnitelné. Rovněž druhá kapitola, kdy se čtenář seznamuje s jednotlivými prvky databáze (tabulky, sestavy, dotazy, formuláře) tím, že je otevírá  v návrhovém zobrazení mi připadá příliš utopická. Třetí kapitola seznamuje s průvodci Access. Zde chybí zmínka, že  by si čtenář měl obsah CD ROMu zkopírovat na harddisk. Jinak nebude přístupná možnost vytvářet tabulky, dotazy atd. pomocí průvodců nebo v návrhovém zobrazení.Nauč se Access-obrázek-pro větší obrázek klikni

Někoho možná překvapí, že obsah CD ROMu, tedy připravené databáze, nejsou počeštěny, ale bylo by nutné provést nejen přejmenování polí, ale i změnu formátu, neboť některé položky např. číslo sociálního pojištěni v USA nemá pochopitelně stejnou podobu, formát jako rodné číslo u nás.Co mně však chybělo, je  zobrazení ikon z panelů nástrojů, o kterých se hovoří v textu. Čtenář tak musí sám hledat sám odkazovanou ikonu. Nepříliš srozumitelný pro začátečníka je výklad předávacího dotazu.To jsou však jen drobné chybičky, jinak kniha vykládá srozumitelně i dosti složité věci a patří k tomu nejlepšímu v dané problematice databáze Access. Jen na str 337 je v textu chybné číslo tabulky jako odkazu na tabulku v textu knihy. Jinak je kniha velmi pečlivě připravena a bez překlepů nebo gramatických nebo věcných chyb.  Kniha nezapomíná ani na úvod do problematiky jazyka SQL či VBA nebo použití objektů ADO, je to však opravdu jen úvod. Navíc v této části autor jen vysvětluje  a nedává čtenři dostatečný prostor, aby si vše procvičil a vytvořil si dovednosti. Chybí mi seznam další literatury použitelné pro další studium Accessu, který mohl eventuálně doplnit překladatel. Ten si zaslouží ocenění za jinak dobrou práci. Podle mého názoru by to byl vhodnější větší počet příkladů např. při výkladu vytváření dotazů nebo sestav.

Kniha používá výkladu po spirále, vrací se tedy při výkladu ke stejné problematice, ale na vyšší úrovni.

 

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro Chip 3/2004, zveřejněno na Chip Cd ve složce chplus/knihy

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012