Laura Lemay: Naučte se Perl za 21 dní, Computer Press 2002,  Brno, 546 str., cena  590  Kč, ISBN 80-7226-616-0, brož.

Kniha je učebnicí jazyka PERL (Practical Extraction and Report Language), který vymyslel v roce 1987 Larry Wall. Perl je k dispozici nejen na UNIXu, ale i na Windows nebo Macintosh. Perl je přenositelný a je k dispozici zcela zdarma. Je  to skriptovací jazyk, tedy program v Perlu je textový soubor, interpret Perlu je načte a spustí, předtím ho však přeloží. Musím říct, že nejsem žádný odborník na Perl. Chtěl jsem se prostě naučit něco univerzálně použitelného a tak jsem sáhl po této knize. A udělal jsem dobře. Knihy nakladatelství SAMS Naučte se za 21 dní jsou populární i u nás. Jde o první českou učebnicí pro programátory v Perlu. Předcházela ji tzv. velbloudí kniha, referenční příručka Perlu, kterou u nás rovněž vydal Computer  Press.v roce 1997

 

Škoda, že ke knize nebyl přiložen CD ROM s Perlem a příklady z knihy. Ty jsou dostupné jen na Internetu. Součástí kniha  je  pět rozsáhlých příloh, popisující funkce Perlu,  jeho moduly, popis instalace ve Windows, Macintosh a Unix. V 11 stran rozsáhlém rejstříku se najde téměř vše. Bohužel se autorka nevyhnula odkazu na manuálové stránky, kde si má čtenář najít další informace. Výhodou je zařazení otázek a cvičení pro čtenáře, včetně řešení a rubrika „hlubší pohled“ v každé kapitole.

Kniha začíná klasickým „Hello, world!“ Postupně rozvíjí znalosti po malých, ale důrazných krocích, takže na konci se čtenář dostane na profesionální úroveň. Kniha je rozdělena na jednotlivé týdny První  seznamuje se skalárním a seznamovými proměnnými a hashi (asociativní pole) a příkazy cyklu.Druhý mimo jiné ve dvou kapitolách pěkně na celé řadě podrobně vysvětlených příkladech objasňuje porovnávání vzorů pomocí regulárních výrazů. Ty jsou  vysvětleny jako snad v žádné jiné knize. Zdařilé je rovněž ukázaní použití procedur, ladění skriptů a platnost identifikátorů , moduly a import kódů. Každý týden je završen kap. s podrobnějším příkladem.  Třetí týden je věnován pokročilejším a složitějším tématům jako je práce se soubory a I/O, zvláštnosti Perlu pod jednotlivými operačními systémy. Důležitá a složitá je práce s odkazy. Zde by to podle mého názoru chtělo více příkladů.. Zaujala mě kapitola o tvorbě CGI skriptů. Ta je však z pochopitelných důvodů jen jakýmsi úvodem. Za drobný nedostatek považuji jen velmi stručnou zmínku o OOP v Perlu a tvorbě textových formátovaných sestav v samotném závěru knihy.

Významně se na kvalitě knihy podíleli její překladatelé Bohdan Kiszka a Jaroslav Černý.  Dopustili se jen několika chybiček (trubka místo správného roura)  a jedné méně srozumitelné poznámky překladatele na straně 34. Překvapil mě značný počet  chybiček ve skriptech a v cvičeních pro čtenáře. Tyto chyby   evidentně nezanechala autorka, aby vyzkoušela čtenáře, ale vznikly při překladu nebo sazbě. Překladatelé překládali správně i texty v ukázkách skriptů. Kniha je na vynikající odborné, literární i didaktické úrovni a mohu ji zájemcům o Perl doporučit.  Computer Press již zřejmě vydal knihu „Programování v Perlu pro  pokročilé“ (Sriram Srinivasan)

 

RNDr.Karel Vašíček, Družstevní 117,530 09 Pardubice, tel. 466401520, 6058489

dr.vasicek@atlas.cz

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012