Naučte se MySQL za 21 dní(Mark Maslowski). Computer Press 2001, 478 stran,cena 490 Kč včetně CD ROMu, ISBN 80-7226-448-6

Naučte se MySQL- jde to i jinak- nejen MS SQL

     Kniha  je překladem  publikace nakladatelství SAMS, věnované databázi MySQL švédské firmy TcX. Tato databáze je zřejmě nejrychlejší databází na trhu. Je používaná hlavně na Linuxovských systémech. Tak jak roste popularita Linuxu, roste i popularita MySQL. MySQL je pro většinu platforem zdarma, pro Windows stojí 200 USD. .Pro příznivce Linuxu je vydání této knihy určitě dobrou zprávou. Má velmi velký  záběr a popisuje práci pod LINUXem i Windows. Je rozdělena do 21 kapitol od úvodního seznámení s programem po poslední kapitole, ve které je vytvořena funkční uživatelská aplikace zaměřená na zveřejňování seznamovacích inzerátů na Internetu. Snad by  zde čtenáři přivítali použití jiného   prostředku než je Perl.

    Vydání knihy je určitě třeba hodnotit pozitivně. Látka je vysvětlena na vysoké odborně úrovni a velmi srozumitelně i pro začátečníka, ale asi by to chtělo ještě podrobněji zpracovat pokročilejší témata. Většina čtenářů by proto uvítalo ještě větší rozsah knihy  než je 478 stran. V prvních sedmi kapitolách se čtenář seznámí s tím, co je to relační databáze, jak program nainstalovat, vytvoření databáze, normalizace databáze, přidávání tabulek, sloupců a indexů a jaké jsou  datové typy používané v MySQL. Dalších sedm kapitol je ukázáno zaplnění databáze daty, tvorba dotazů pomocí SQL, vestavěné funkce MySQL, způsoby uzamčení záznamů a typy klíčů, jaká jsou uživatelská rozhraní pro  aplikační programy (API) dostupné v MySQL. Dále rozhraní MyODBC a databázové rozhraní PERL. Posledních sedm kapitol se věnuje náročnějším tématům správy databázového serveru MySQL. Konkrétně využití PHP, uložení data a času v MySQL, zabezpečení databází a udržení dat v bezpečí. Dále je porovnání MySQL s jinými databázemi, správa MySQL, zálohování dat a obnova dat ze zálohy a konečně optimalizace výkonu MySQL  O poslední kapitole viz výše. Trochu kontroverzní je kapitola 18., kde autor vysvětluje proč MySQL neobsahuje transakce, uložené procedury, kurzory, aktivační procedury  (triggers), omezující pravidla (constraints). Zde by možná uživatelé jiné SQL databáze mohli mít odlišný názor.  V přílohách je zahrnuta syntaxe a příkazy SQL, aktuálně dostupné funkce systému MySQL. Zde je možné vytknout autorovi nebo překladateli, že nejsou  schopni rozlišit cyklometrické a goniometrické funkce, což mi jako matematikovi pochopitelně nemohlo uniknout. A pojem normal form překládá jako  normalizovaný formulář místo správného normální forma. V poslední příloze jsou odpovědi na kontrolní otázky a správné řešení příkladů obsažených na konci každé kapitole. Úplně na konci je rejstřík, který není příliš podrobný. I když nakladatelství a překladatel  připravili  knihu pečlivě, přesto jim unikla jedna chybička autora. Kniha je vhodná pro úplného začátečníka i pro zkušeného odborníka

Na přiloženém CD ROMu  je plná verze (jak jinak) MySQL 3.22 a 3.23 pro Linux a Windows a další nástroje pro návrh,  vytváření, správu databází a řešení problémů, konvertory  db formátů, webové nástroje a další sharewarové programy.

 

dr.vasicek@atlas.cz

Psáno pro Linuxové noviny

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, 530 02 Pardubice, 46-6401520, 605848934

Naposledy změněno: 19. 12. 2012