Raymond Smullyan: Navěky nerozhodnuto. Úvod do logiky a zábavný průvodce ke Goedelovým objevům. Academia, Praha 2003, váz., 312 str., cena neuvedena, ISBN 80-200-1068-8

Jméno autora knihy není českým čtenářům neznáme. Jestli se nemýlím v 70. letech zveřejňoval tehdejší časopis Věda a technika mládeži jeho příspěvky.. Autor je známý jako přední logik a popularizátor logiky. Jméno Kurta Goedela, které se vyskytuje v podtitulu znají jen odborníci na matematiku. Jde přitom o jednoho z nejvýznamnějších světových matematiků 20. století. Pro nás je pak zajímavé, že se narodil v Brně a až do roku 1929 měl československé občanství. Kniha se snaží populárním způsobem vysvětlit Goedelovy objevy na poli logiky. Tedy objevům o neúplnosti logických systémů. Nejznámější objevy se týkají neúplnosti aritmetiky. Problematiku vysvětluje autor knihy prostřednictvím zábavných úloh o poctivcích a padouších. Není to však kniha určena pro širokou veřejnost. Autor tohoto článku se domnívá, že by ji měli číst čtenáři se znalostmi matematiky a logiky. Neznáme současný stav na vysokých školách, ale v době našich studií učitelství matematiky nebylo studium základu logiky součástí studia. Studenti museli vystačit se základy z gymnázia a z předmětu Základy aritmetiky a algebry. Přes jistou naši erudici v oblasti matematiky, nebylo čtení nejsnazší. Překladatel knihy Petr Hromek ve svém doslovu se zmiňuje, „pokud jste dočetli až sem, nebo sem přeskočili“. Je si tedy vědom obtížnosti četby, přes snahu autora učinit problematiku srozumitelnější zábavným výkladem. Je to však nadlidský úkol. Matematika není jednoduchá ani pro její učiteli, svědčí o tom fakt, že jediná horší známka, kterou měl Goedel na vysvědčení na brněnském gymnáziu byla z matematiky a byla to trojka. Jeho podrobný životopis vyšel někdy před deseti lety v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.Sken obálky knihy Navěky nerozhodnuto

Překladatel doplnil pro čtenáře přehled historie některých objevů na poli logiky. Kniha vyšla s podporou Akademie věd České republiky.

RNDr. Karel  Vašíček, dr.vasicek@atlas.cz

Přidáno 25. 9. 2005, zveřejněno  v časopisu Moderní vyučování  8/2006, str.  21

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012