Nebojte se počítače (Pavel Roubal)136 str., edice Snadno a rychle, Grada Publishing 2001,  ISBN 80-247-0101-4, cena neuvedena

 

Každý začátek nemusí být těžký?

 

Když  jsem knihu obdržel, byl jsem zvědavý, jestli se náhodou přece jen nedozvím něco nového. Bohužel nikoliv. Kniha je rozdělena do 12 kapitol včetně stručného úvodu  a na konci je skromný rejstřík.  Za úvodem jsou  vysvětlovány základní pojmy: software, hardware, procesor atd. Autor při vysvětlování pojmu paměť opomněl, že existují paměti ROM, ve kterých jsou uchovány  data i po vypnutí. Trochu zavádějící je informace, že pomocí jednoho bitu zakódujeme dvě písmena, správně by mělo být řekněme dva stavy.. Jinak se dokonce se zmiňuje o LINUXu. Ve  3. a 4. kapitole vysvětluje  funkci počítače a  základy Windows. Nepochopitelný  pro mě by název podkapitoly: „Princip práce plyne  ze součástek počítače“. Zde by měla být zmínka, že existují autorská práva, komerční programy a freeware a komerční programy nemůžeme kopírovat V kap. o Windows autor objasňuje jak počítač zapnout, ukončit práci se systémem a základ. pojmy jako plocha, ikona, okno, práci s klávesnicí a myší, práci s dialogovými okny a se soubory. V kap. o  Internetu. je zmínka o Exploreru, informace o vyhledávačích (místo správného yahoo je zde zahoo)  Ve zmínce o e-mailu je použit pojem klient, aniž by byl vysvětlen. 6. a 7. kapitola je o databázích a práci s texty. Světe, div se, je zde zmínka i o SQL dotazu. V  8. kap (Tabulky a  grafy) a 9. (Grafika) je náznak práce s MS Excelem a dokonce o DTP a  tvorbě  www stránek. a CAD. Kap. Díly počítače mi připadá trochu duplicitní s e 3. Poslední kap.se zmiňuje o dalších periferiiích (tiskárny, skenery, digi fotoaparáty)

Autor  přijatelným způsobem vysvětluje základní pojmy a upozorňuje na nutnost práce s dalšími  knihami. V porovnání s knihou „První kroky s počítačem“, (Computer Press)  mi však připadá slabší..a méně obsažná. Jako učitel bych usoudil, že kniha plní spíše funkci formativní a informativní než instrumentální. Kniha je psaná bezchybnou češtinou a bez překlepů.. Považoval bych za vhodné, kdyby autoři našich knih vysvětlovali i práci s nemicrosoftskými produkty, např. českými (602 TExt..).

dr.vasicek@atlas.cz

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice

Psáno Pro Chip 2/2002 str.154

 

                                                                                          

Naposledy změněno: 19. 12. 2012