Petr Styx: O psychiatrii. Jak žít a jednat s duševně nemocnými lidmi, Computer Press ,Brno ,2003,  178 str.váz., 169 Kč,  ISBN 80-7226-826-7

Kniha Petra Styxe je horkou novinkou převážně počítačového nakladatelství Computer Press

Je rozdělena do částí:Psychiatrie pod lupou, Psychiatrie ve skutečnosti a Speciální část.. Je rozdělena do malých částí, které mají zpravidla dva až tři odstavce a probírá tak řadu témat. Zabývá se spíše sociálními předpoklady pro vznik nemoci a jejími sociálním důsledky. Nenajdete tam popis terapií ani charakteristiky leků a jejich použití. Obsahuje však řadu zajímavých informací např., že se duševní nemoci dříve léčily  vysokými dávkami inzulínu nebo, že na myšlenku léčby elektrošoky přišli odborníci pozorováním zvířat na jatkách omráčených právě šoky. Kniha je doplněna řadou originálních kreseb výtvarníka  Josefa Daňka V poslední části je popis základních onemocnění deprese, schizofrenie, mánie, dále se autor zabývá problémem starých  nebo naopak mladých  pacientů  a vlivu prostředí rodiny pro vznik duševních onemocnění

 

Kniha je určena jako doplňková literatura pro studenty medicíny, ale i pro pacienty. Bohužel autor si neuvědomil, že tato cílová skupina neovládá odborné medicinské termíny a latinu, a tak se v textu objevují termíny jako „suicidium“ (sebevražda),  „kasuistika“ (zajímavé případy onemocnění), „dekurz“ (denní záznam v chorobopisu) nebo zkratky TK (zřejmě tlak krve) TT (tělesná teplota.). Některé pojmy nebo zkratky jsem uhodl, jiné jsem si našel ve slovníku cizích slov. Přes tento drobný nedostatek, čtenář, který má zkušenost se čtením odborné literatury, je schopen knihu normálně číst a vnímat. Nabízí se srovnání s jinou knihou tentokrát od Kamila Kaliny: Jak žít s psychózou. Tato kniha zřetelně čtenáře podceňuje, respektive je určena méně vzdělaným čtenářům a je spíše náborářskou literaturou typu: ber léky nebo znovu skončíš v blázinci.

Knihu Petra Styxe mohu doporučit pacientům, aby získali více informacích o své nemoci.

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro Neviditelného psa

Naposledy změněno: 19. 12. 2012