O autorovi

Autorem článků na tomto webu je RNDr. Karel Vašíček

Narodil jsem se 1.4.1962 v Pardubicích, vystudoval gymnázium tamtéž.  Po maturitě v roce 1980  jsem chtěl studovat dějepis a občanskou výchovu na VŠ, ale dospěl jsem k názoru, že bych se tam nedostal, a tak jsem se rozhodl pro náhradní variantu. Přihlásil jsem se na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Mým zaměřením bylo učitelství matematiky a deskriptivní geometrie. Studium jsem absolvoval více méně se samými jedničkami. V průběhu studia jsem se zúčastnil 2x studentské vědecké odborné činnosti v oblasti společenských věd a získal  1.a 5. místo

    Po dokončení studia jsem obtížně hledal přijatelné uplatnění. Napsal jsem na všechny dostupné výběrové střední školy v tehdejším Východočeském kraji, Získal jsem možnost učit na vojenském gymnáziu v Moravské Třebové, současně mi přišla nabídka z Odboru školství mládeže a tělovýchovy na pracovní poměr na dobu určitou na Střední ekonomické škole v Pardubicích. Vzhledem k tomu, že nabídka platila pouze na jeden měsíc, dal jsem přednost práci na VGJŽ v Moravské Třebové. Vojenskou službu jsem absolvoval díky tomu na vojenském gymnáziu  v Praze. Během vojny jsem dostal nezákonnou výpověď od svého zaměstnavatele,. který pro mě neměl práci a tak mi dal výpověď z důvodu nadbytečnosti, což byla v té době pro vojáka základní služby nezákonná výpověď.

    Potom jsem pracoval jako učitel na SOU strojírenském v Pardubicích, kde se mnou pracovali vesměs nekvalifikovaní učitelé. Po třech a  půl roce naprostého znechucení jsem ze školství odešel a začal pracovat jako programátor.. V té době jsem již měl od ledna 1989 povolení NV a prodával několik svých programů pro domácí počítač Commodore Plus4.  Můj zájem o výpočetní techniku začal už na vysoké škole a nabyl konkrétní podoby v roce 1986. Od roku 1988 jsem studoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor elektronické počítače. Od roku 1988 píši do počítačových a populárně vědeckých časopisů.Od roku 1989 jsem měl studovat vědeckou aspiranturu na MFF UK v Praze, ale soudruzi se báli, aby někdo nebyl chytřejší než oni, a tak mi ve studiu zabránili

Vystřídal jsem několik zaměstnavatelů na pozici programátora a v roce 1993 jsem se rozhodl, že se budu živit sám V posledních dvou letech jsem absolvoval mimořádné studium na Dopravní fakultě Jana Pernera  Univerzity Pardubice, kde jsem se zdokonaloval ve znalosti  výpočetní techniky a učil vesměs to, co jsem již uměl. V současnosti plánuji mimořádné studium na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Pardubice.

Vydělávám si doučováním matematiky a deskriptivní geometrie a mám ještě živnostenský list na zpracování dat, správu sítí a databází.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012

Naposledy změněno: 19. 12. 2012