Ian Stewart: Odsud až do nekonečna.  Průvodce moderní matematikou. Dokořán a Argo, Praha 2006, váz. 366 str. Cena 349 Kč, ISBN 80-7203-775-7, 80-7363-017-6

Nakladatelství Dokořán a Argo spolu již několik let vydávají knihy, které seznamují naši veřejnost s předními díly popularizující vědu, patří sem tedy i tato kniha.

Kniha Odsud až na věčnost poprvé vyšla v roce 1987 pod názvem Problémy matematiky. Potom byla ještě dvakrát přepracována. Autorem je britský matematik, který je autorem 140 odborných článků a řady knih. Zabývá se také popularizací vědy, za což získal Faradayovu cen.

Kniha má devatenáct kapitol, předmluvu, seznam doporučené literatury a rejstřík.

Autor se snaží seznámit čtenáře s některými poznatky matematiky, které můžeme považovat za nové. Snaží se přiblížit matematiku i čtenářům, kteří nejsou matematiky. Tak trochu je však v rozporu sám se sebou. Na jedné straně se snaží vysvětlovat i to, co jsou přirozená čísla, na druhé straně hází pojmy jako parciální diferenciální rovnice atd. Myslím, že knihu o matematice budou tak jako tak číst lidé s hlubším zájmem o matematiku. Takže mohl předpokládat jistou úroveň znalostí.

Zabývá se řadou hlavních myšlenkových proudů minulosti i současnosti. Každé, většinou studentům matematiky i matematikům, známé historii je věnována jedna kapitola.

Jako jsou prvočísla, a jejich rozklad a použití v šifrování. Dále Velkou Fermatovou větou, histori jejího řešení v průběhu 350 let. Velká Fermatova věta je nejsložitějším matematickým problémem, který byl vyřešen v první polovině 90. let minulého století britským matematikem Andrew Wilesem, Tomuto problému je věnována celá kniha Simona Singha, která nese stejný název jako věta sama.

Druhým problémem, který je známý každému studentovi matematiky je problém Eukleidova axiomu rovnoběžnosti. Tedy vývoj geometrie od Starověku až k vzniku neeukleidovské geometrii.

Nemůže samozřejmě chybět vznik teorie množin a nekonečna a historie diferenciálního a integrálního počtu, řešitelnosti algebraických rovnic (tedy rovnic sestavených pomocí konstant a neznámých s použitím sčítání, odčitání, násobení a dělení a mocnin) pomocí konečných vzorců. Další problém, známý i širší veřejnosti, je problém čtyř barev, tedy obarvitelnosti jakékoliv rozumné mapy jen čtyřmi barvami. Autor si zřejmě oblíbil topologii (a problémy s uzly), se kterou se v mé době běžný student učitelství během studii nemohl seznámit. Historie řešení algebraických rovnic samozřejmě souvisí s historii komplexních čísel, o které je další kapitola. Problém pravděpodobnosti a např, možnosti výhry v loterii a dalších hrách, což byly v minulosti především hra v kostky, trápí řadu lidí a historie její teorie je stará zhruba 350 let. Další kapitoly jsou o Newtonově gravitační teorii, chaosu, fraktálech, algoritmech a P a NP problému, vyčíslitelnosti a použití matematiky v jiných vědách a oborech lidské činnosti.

Autor se snaží být srozumitelný a přiblížit se problémy matematiky obyčejnému čtenáři. O kvalitu českého vydání se zasloužila překladatelka paní Helena Nyklová. Kniha je poutavě napsaná a čte se snadno. Některým problémům jsou věnovány i jiné knihy, z nichž některé rovněž vydaly Argo a Dokořán.


Přidáno 12.11. 2006. Psáno pro časopis Moderní vyučování, 8/2006, str. 21,

Vašíček Karel, dr.vasicek@atlas.cz

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012